xs
xsm
sm
md
lg

สุขภาพดีที่คุณเลือกได้ด้วย “อาหารฟังก์ชั่น”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตอนนี้ใครท้องร้อง ยกมือขึ้น!! เมื่อร่างกายส่งสัญญาณว่าต้องการรับสารอาหาร เราก็ควรเลือกบริโภคอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ให้ตรงเวลา ครบทุกมื้อ นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่หาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ด้วยสภาวะที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้เราหลายๆ คนปฏิบัติได้ยาก ดังนั้นถึงเวลาแล้ว...ที่เราเลือกทานอาหารที่ดี เพื่อเป็นการตั้งรับก่อนที่โรคภัยจะมารุก (ลาม) ร่างกายของเรา

ทางเลือกหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของการบริโภคอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง หลายคนมองหา “อาหารฟังก์ชั่น” เป็นทางเลือกเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังให้ประโยชน์ด้านโภชนาการ ด้วยวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหารได้คิดค้นพัฒนาอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกต่อการบริโภคของแต่ละบุคคล โดย *“อาหารฟังก์ชั่น” หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าปกติที่ได้จากอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน แม้ว่ามุมมองด้านอาหารฟังก์ชั่น จะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับชาวตะวันตกอาหารฟังก์ชั่นเป็นวิวัฒนาการใหม่ของอาหาร ต่างจากชาวตะวันออกที่มีความเชื่อว่า อาหารเป็นยา การบริโภคอาหารฟังก์ชั่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภค เช่น การบริโภคโสม หรือ การบริโภครังนกซึ่งเป็นส่วนประกอบของตำราแพทย์จีนซึ่งปัจจุบันก็หาบริโภคได้ง่ายในรูปแบบของรังนกสำเร็จรูป

ชาวจีนเชื่อกันว่า *รังนกแท้ ช่วยบำรุงหยินที่ปอด ช่วยให้ปอดชุ่มชื่น บรรเทาอาการอักเสบของผิวหน้าและแผ่นหลัง กลุ่มคนรักสุขภาพในแถบเอเชียนิยมรับประทานรังนกสำเร็จรูปเป็นอย่างมาก **ในปี 2006 มีงานวิจัยของ ***ดร. Chao-Tan Guo และคณะจากประเทศญี่ปุ่น พบว่า รังนกมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดย “ไกลโคโปรตีน” ในรังนกแท้ จะทำหน้าที่จับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าจับกับเซลล์ในร่างกายได้ อีกทั้งยังมีอีกหนึ่ง ****งานวิจัยของ ดร.Kong และคณะในปี 1987 พบว่า รังนกประกอบด้วย Epidermal Growth Factor (EGF) ซึ่งจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่า EGF มีประโยชน์ช่วยในการเพิ่มการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิว ช่วยให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวใหม่ จึงทำให้สุขภาพผิวดีอยู่เสมอ

บางครั้งในภาวะที่เร่งรีบอาจทำให้เราลืมที่จะสังเกตตัวเองว่าได้บริโภคอาหารครบหลัก 5 หมู่ในแต่ละวันอย่างครบถ้วนหรือไม่ หากเรารู้จักเลือกบริโภครับอย่างชาญฉลาด บริโภคอาหารสดและบริโภคอาหารฟังก์ชั่นเสริมกันให้เหมาะสมตามความจำเป็น ตามความต้องการของร่างกาย เราก็จะได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอ เราก็จะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ด้วยหลักโภชนาการบำบัด

อ้างอิง :
* หนังสือ คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพ กินเพื่อสุขภาพ หน้า 31-32 , 38 , 161
** เรียนรู้คุณค่า..อาหารฟังก์ชั่นรังนก ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 10-13 ส.ค. 2554 หน้า 20
*** Chao-Tan Guo and et al, Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection, Antiviral Research 70 (2006) 140-146
**** Y.C. Kong and et al.Evidence that epidermal growth factor is present in swiftlet’s (Collocacia) Nest, Comparative biochemistry and physiology vol 87B(1987) No 2,pp 221-226

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)
กำลังโหลดความคิดเห็น