xs
xsm
sm
md
lg

สังคมคนทำดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 52/2559 พร้อมให้โอวาทแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.

พิธีเจริญนวัคคหายุสธัมม์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสธัมม์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กทม.

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 9 มิถุนายน 2599 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 770 รูป ที่บริเวณถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายเงินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 จำนวน 3,000,000 บาท แด่พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.

รวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมความคิดแห่งเอเชีย
นายอานันท์ ปันยารชุน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นางภัทรียา เบญจพลชัย ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเซีย (Thinking Schools Asia) ระหว่าง อ.เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ กับ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี และ โรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา เพื่อผลักดันโรงเรียนเอกชนที่มีความเข้มแข็ง เพื่อรับทุนจากผู้สนับสนุนทางการเงินให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย ประจำภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ปันความรู้สู่ผู้สูงวัย
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน “เคทีซีปันความรู้ สู่ผู้สูงวัย ด้วยก้าวใหม่แห่งเทคโนโลยี” ซึ่งสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้สูงอายุต้นแบบจากชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา เยี่ยมชมการสาธิตและทดลองใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

เยาวชนเยือนถิ่นมาตุภูมิ
นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้อนรับเยาวชนสยามจากประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปัญโญ) โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ หนึ่งในโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 80 คน เข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล

เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0”
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0” พร้อมนำร่องเปิดตัวเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ และบัตรมิวสพาส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและคนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวมอบนโยบาย และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “นำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ” พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลการเสวนาและการถอดบทเรียนการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพผู้นำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ” ในงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ” ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กทม.

มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิ และ ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก ร่วมกันส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ให้กับ โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบ

โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษ รักษ์โลก ปี 5 สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกรักษ์โลกให้แก่พนักงานในองค์กร ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการทางพิเศษ

แรลลี่การกุศล
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “ศิริราชรวมพลคนใจดี” เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี เพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 187 กรกฎาคม 2559)
กำลังโหลดความคิดเห็น...