xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทอล์คโชว์การกุศล “ยิ่งให้ ยิ่งได้”
รพ.ชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) จ.นนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล “ยิ่งให้ ยิ่งได้” เพื่อระดมทุนสมทบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น 400 เตียง และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมฟังการบรรยายธรรม และฟังเสวนา โดย พระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และโค๊ชจิ๊บ อติกานต์ หนุนภักดี วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2502-2468, 0-2502-2345 ต่อ 3896

ฟังธรรม “ฝึกสติเพื่อเจริญปัญญา”
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมฟังธรรม สนทนาธรรม วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ดังนี้
เวลา 09.30-12.00 น. เรื่อง “โลกียะกับโลกุตตระ ปฏิบัติธรรมต่างกันอย่างไร?” โดย ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง “ฝึกสติเพื่อเจริญปัญญา” โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จ.ชลบุรี
สอบถามรายละเอียดที่ Email : webmaster@kanlayatam.com และ Facebook Kanlayanatam

ปฏิบัติธรรม “ค่ายภาวนา ตามวิถีพระป่า”
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “ค่ายภาวนา ตามวิถีพระป่า” วันที่ 24-30 มิ.ย. ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-2812-7576 (คุณบุศรินทร์)

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 5 มิ.ย. โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโณ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
วันที่ 12 มิ.ย. และวันที่ 3 ก.ค. โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่ 19 มิ.ย. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 26 มิ.ย. โดย หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

ฟังธรรม “ความสุขอยู่ที่ใด”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความสุขอยู่ที่ใด” โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 12.15-14.30 น. ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9918-3921, 034-244-463

อบรมกรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 10-12 มิ.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 17-19 มิ.ย. อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944, 038-772-132

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ วันที่ 5-11 มิ.ย. โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
สอบถามรายละเอียด โทร. 085-411-5860 (คุณสุนทรี)

ฟังธรรม “เล่าธรรม และนำปฏิบัติ”
บ้านหนังสือ ชินเขต 1 เขตหลักสี่ กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “เล่าธรรม และนำปฏิบัติ” โดย ดร.พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข จ.ปทุมธานี วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 14.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2589-8410

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันที่ 12-19 มิ.ย.
สอบถามรายละเอียด โทร. 035-778-552

ปฏิบัติธรรม “พระเถระจากสาขาหนองป่าพง”
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เขตบางเขน กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนา จากพระเถระสาขาหนองป่าพง วันที่ 4 มิ.ย. และวันที่ 2 ก.ค. เวลา 06.30-18.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9456-6531 (คุณสินีนาฏ), 08-9214-8754 (คุณสมสุข)

ปฏิบัติธรรม “สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม”
วัดคลองปลัดเปรียง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม” วันที่ 25-26 มิ.ย. โดย พระอาจารย์วิทยา ธีรธมฺโม
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2740-2751, 08-1407-4420 (คุณเล็ก)

ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับประชาชนและเยาวชน วันที่ 26-28 มิ.ย. และวันที่ 3-5 ก.ค. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-2453-4419, 09-0387-6024

ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
วัชรธรรมสถาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนา วันที่ 24-26 มิ.ย. โดย พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี และวันที่ 1-3 ก.ค. โดย พระครูสุธรรมประโชติ (หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-0620-2266, 09-0669-8943

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 14.00-16.00 น. ธรรมะยามบ่ายโดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 12 มิ.ย. และวันที่ 3 ก.ค. เวลา 09.30-15.00 น. โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 09.30-15.30 น. โดย พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 10.00-11.30 น. โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จ.ชลบุรี และเวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 2 ก.ค. เวลา 14.00-15.30 น. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน โดย พระอธิการเอนก เตชวโร มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2488-3392

ฟังธรรม “คุณธรรมนำความสุข”
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม. ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. เรื่อง “กลิ่นแห่งศีล” โดย พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
วันที่ 15 มิ.ย. เรื่อง “ลม” โดย พ.ญ.อมรา มลิลา
วันที่ 22 มิ.ย. เรื่อง “ธรรมะสุขใจ” โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กทม.
วันที่ 29 มิ.ย. เรื่อง “คุณธรรมนำความสุข” โดย พระครูปลัดไชยา วัดปทุมวนาราม กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-4382, 0-2256-4505

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 186 มิถุนายน 2559)
กำลังโหลดความคิดเห็น...