xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ทำฟัน.. ฟรี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ขอเชิญรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน ดังนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม. วันที่ 2 เม.ย. เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รับบัตรคิว เวลา 07.00-11.30 น.) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. วันที่ 2 เม.ย. เวลา 08.00-16.00 น. (รับบัตรคิว เวลา 07.00-12.00 น.) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2218-8705, 0-2218-8635

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กทม. วันที่ 2 เม.ย. เวลา 06.30 น. (จำนวน 60 ราย) ณ กองทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2534-7000

กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กทม. วันที่ 2 เม.ย. เวลา 07.00-15.30 น.ณ กองทันตกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2763-3050

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กทม. วันที่ 2 เม.ย. เวลา 08.00-14.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2649-5000

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 2 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 055-966-866

ความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุล
ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย พระราม 2 กทม. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสุขภาพสัญจร เรื่อง “ความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อมเซลล์)” วันที่ 18 เม.ย. เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชีวโมเลกุลภาคตะวันออก หมู่บ้านมหาราชซิตี้ จ.จันทบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2874-0980-4, 08-6509-6666

อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน หัวข้อ “อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม” โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง วันที่ 21 เม.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-2569

ตรวจคัดกรองมะเร็ง.. ฟรี
ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี 2558 รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

โดยคัดเลือกผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 40-60 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องตรวจศัลยกรรม
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2353-9632

บริหารลำไส้ ป้องกันภัยจากมะเร็ง
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “บริหารลำไส้ ป้องกันภัยจากมะเร็ง” โดย นพ.ธวัช มงคลพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และเรื่อง “กินอย่างไร ให้ลำไส้ดี” โดย คุณสุรีพร สว่างชาติ นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารบำบัดโรค วันที่ 26 เม.ย. เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น 6
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2022-2222

วันพาร์กินสันโลก
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เม.ย. เวลา 08.00-12.00 น. ดังนี้

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคหู คัดกรองสุขภาพผิว ให้คำปรึกษาวัยทอง ตรวจมะเร็งเต้านม นวดเพื่อสุขภาพ และกิจกรรม “วัดความฟิต พิชิตโรคกับกายภาพบำบัด” ณ หน้าอาคารราชเวชชาคาร

ให้คำปรึกษาภาวะกระดูกพรุน และฝังเข็ม โดย พล.ท.รศ.พญ.พรรณบุปผา ชูวิเชียร ณ อาคารบวรเวชรักษ์ ชั้น 1

ขูดหินปูน ฟรี 60 ราย ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์

และขอเชิญร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “วันพาร์กินสันโลก” โดย พันเอก(พิเศษ) นพ.สามารถ นิธินันทน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทวิทยา วันที่ 23 เม.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารบวรเวชรักษ์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600 ต่อ 2164-2166

สะเทือนไต
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “สะเทือนไต” วันที่ 7 เม.ย. และวันที่ 23 เม.ย. เวลา 08.30-10.30 น.
สอบถามรายละเอียด ที่ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3103, 3161

และขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “360 อัจฉริยะรอบด้าน สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์” โดย นพ.ทวีป ถูกจิตร และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ วันที่ 25 เม.ย. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ค่ายสุขภาพวิถีธรรม
การแพทย์วิถีธรรม ค่ายสุขภาพพึ่งตน โดยหมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน) และทีมงานจิตอาสา ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายสุขภาพแบบวิถีธรรม ดังนี้
วันที่ 16 เม.ย. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” (หลักสูตร 1 วัน) ณ สวนป่านาบุญ 4 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สอบถามรายละเอียด โทร. 08-7435-3455 (คุณบินตรง)
วันที่ 25-29 เม.ย. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก” (หลักสูตร 5 วัน) ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร สอบถามรายละเอียด โทร. 08-2347-3898 (คุณเอ), 08-9753-3051 (คุณป้าปาน)
วันที่ 26 เม.ย. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา 9 เม็ด)” (หลักสูตร 1 วัน) ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1899-0565 (คุณหนิง), 08-6503-3240 (คุณวรวัตร)
วันที่ 11-15 ของทุกเดือน หลักสูตร “ค่ายมะเร็งหรรษา” (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 30 คน) และวันที่ 25-30 ของทุกเดือน หลักสูตร “ค่ายสุขภาพสุขใจ” (รับจำนวน 100 คน) ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สอบถามรายละเอียด โทร. 08-7307-9580 (คุณโมทนา), 09-3082-2717 (คุณเจริญพร)

การทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยสมองเสื่อม
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยสมองเสื่อม” โดย อ.สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค, อ.สมทรง จุไรทัศนีย์ และทีม วันที่ 26 เม.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9777-1148 (อ.สมทรง), 08-6990-4207 (คุณกรรณิกา)

โยคะเก้าอี้ บรรเทาปวดเมื่อย
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขตสาทร กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 4 เม.ย. และวันที่ 25 เม.ย. เวลา 10.30-12.00 น. ออกกำลังกายแนวแอโรบิก Body Combat โดย อ.ชยังกร ทับทิมทอง ณ ห้องฝึกอบรม 413-414 ชั้น 4
วันที่ 18 เม.ย. เวลา 10.30-12.00 น. ฝึกโยคะเก้าอี้ บริหารร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดย คุณวีระพันธ์ ไกรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะ ณ ห้องอาศรมสุขภาวะ ชั้น 3
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2343-1500 กด 2, 08-1731-8270

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 172 เมษายน 2558)
กำลังโหลดความคิดเห็น...