xs
xsm
sm
md
lg

โควิดความจริงที่ถูกเปิดเผย (ตอนที่ 5)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

รายงานฉบับเต็มของรัฐสภาสหรัฐมีความยาว 301 หน้า ออกในเดือนมกราคม 2023 และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปในเดือนเมษายน 2023 ทั้งนี้มีหลักฐานยืนยันประกอบไม่น้อยกว่า 1570 รายการรายงานฉบับนี้ มีความสมบูรณ์และเป็นหลักฐาน ทำให้มีการเรียกสอบสวนบุ รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น