xs
xsm
sm
md
lg

ผลประโยชน์ทับซ้อน กับ Blind trust ที่ไม่มีอยู่จริง?

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Blind trust หรือกองทุนปิดไม่ให้ล่วงรู้นี้มาจากแนวคิดของนักการเมืองอเมริกัน ที่ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่นักธุรกิจเข้ามาเป็นนักการเมือง การที่สามีเปลี่ยนวันหยุดราชการให้ภรรยาซื้อที่ดินแถวถนนรัชดาภิเษกจากกองทุนฟื้นฟูได้ในราคาถูกแสนถูกเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...