xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่มีงานทำ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ!!!

เผยแพร่:   โดย: อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

คำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เผยแพร่โดยเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้ควบคุมสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความต้องการ การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้เช่น จีน ทำเหตุผล จบมาไม่มีงานทำ แต่ต้องใช้หนี้ กยศ. ปัญหาต่อเนื่อง รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...