xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค.66 นี้ พิธีใหญ่ โลกามหาธิบดีพรหม มหาพรหมผู้ลิขิตความเป็นไปของมวลมนุษยชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

 สวัสดี ครับ Artmulet ในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนอความคืบหน้าล่าสุดของผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วบนแผ่นดินทองของคนไทย ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธาครั้งนี้เป็นผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่และยังไม่เคยปรากฏขึ้นที่ไหนมาก่อน โดยการนำเอาผลงานเดิมคือการนำองค์  “มหาเทพพรหมลิขิต”  ซึ่งเดิมเป็นขนาดบูชาที่มีความสูง 22 นิ้ว มารังสรรค์สู่ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความศรัทธาในองค์เทพ  “มหาเทพพรหมลิขิต”  ได้เข้ามาสักการะบูชาและขอพรตามความปรารถนา โดย Artmulet ได้ทำการขยายขนาดองค์ให้มีความสูงเป็น 120 นิ้วหรือ 3.02 เมตร โดยหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลียหรือสัมฤทธิ์นอกตลอดทั้งองค์รวมทั้งฐานเดิม เมื่อนำมารวมกับฐานหินย่อมุมสิบสองตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแล้วทั้งองค์และฐานจะมีขนาดความสูงถึง 4.48 เมตร ทั้งนี้ Artmulet ได้นำเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ในการขยายต้นแบบเพื่อให้ได้ผลงานประติมากรรมขนาดใหม่ที่ไม่มีความผิดเพี้ยนไปจากองค์ต้นแบบเดิมเลย อันนำไปสู่ผลงานประติมากรรมสุดอลังการ โดยถวายพระนามตามความเชื่อและความศรัทธา “โลกามหาธิบดีพรหม” อันสื่อความหมายถึง  ท้าวมหาพรหมผู้ลิขิตความเป็นไปแห่งชีวิตของมวลมนุษยชาติ ผู้ลงมาสถิตเป็นอธิบดี ณ โลกาสถานแห่งนี้ เพื่อปลดเปลื้องโศกาอาดูร สู่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย ก้าวหน้า มั่นคง แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้เดินทางมาสักการะบูชาอย่างแท้จริง  

ในทางพราหมณ์-ฮินดูนั้นเชื่อกันว่า ท้าวมหาพรหม คือมหาเทพผู้สร้างที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และมีอานุภาพมากมาย เป็นมหาเทพผู้บันดาลความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงได้นานับประการ การสร้างเทวรูปของท้าวมหาพรหมมักนิยมสร้างสี่หน้าแปดกร ทรงถือของที่ต่างกัน คนไทยที่มีความศรัทธาจะเชื่อว่าท้าวมหาพรหมนั้นเป็นผู้กำหนดชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆ นานา เรียกกันว่า  “พรหมลิขิต” 

จากความเชื่อความศรัทธาสู่ผลงานประติมากรรมอันล้ำค่า “โลกามหาธิบดีพรหม”  อันเป็นผลงานที่สืบเนื่องมาจาก  “มหาเทพพรหมลิขิต” เป็นงานประติมากรรมศิลปะไทยร่วมสมัย มีลักษณะย่างก้าวสู่แผ่นดินใหม่ยุคศิวิไลซ์ พระพักตร์ทั้งสี่ดูเข้มขลัง แต่ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ด้านหลังมีประภามณฑล พระกรทั้งแปด ทรงสิ่งของอันมีความหมายทั้งหลายดังนี้

-ทรงจักร หมายถึง การตัดกิเลสตัณหาให้พ้นจากความเสื่อมทั้งหลาย
-ทรงสังข์ หมายถึง ความมีชื่อเสียงที่ดีงามกังวาลไปทั้ง 4 ทิศ
-ทรงคทา หมายถึง ความตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี
-ทรงคันฉ่อง หมายถึง การนำพาความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายมาสู่ตน
-ทรงสร้อยประคำ หมายถึง การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
-ทรงคัมภีร์ หมายถึง การค้นหาองค์ความรู้ใหม่อันเป็นต้นกำเนิดแห่งปัญญา
-ทรงตรีศูล หมายถึง การลิขิตและดลบันดาลให้สมปรารถนา
-พระกรขวาทรงผายออก หมายถึง ทรงประทานพรให้ประสบแต่ความสำเร็จสมหวัง

ประทับบนฐานทรงกลม 3 ชั้น ฐานชั้นบนประดับลวดลายบัวคว่ำบัวหงายอยู่รายรอบ ฐานชั้นที่สองประกอบด้วยลายดอกรักร้อยอยู่รายรอบฐาน มีกนกสามด้าน ด้านหน้าปรากฏสัญลักษณ์รูปหงส์พาหนะแห่งมหาเทพพรหมลิขิต ฐานชั้นล่างรายรอบด้วยลายประจำยามทั้งสี่ทิศ มหาเทพพรหมลิขิตองค์นี้เมื่อนำมาขยายความสูงให้เป็นผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ยิ่งทำให้ดูแล้วมีความสง่างาม ยิ่งใหญ่ อลังการเป็นอย่างมากประดุจดังองค์ มหาเทพพรหมลิขิต ได้จำแลงแปลงมาสถิตยังองค์ “โลกามหาธิบดีพรหม” เลยทีเดียว บริเวณฐานจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือฐานหินย่อมุมสิบสองตามแบบงานสถาปัตยกรรมไทยโดยส่วนของฐานนี้จะตั้งอยู่บนพื้นวงกลมต่างระดับประดุจดังการมาสถิตบนโลกาสถานแห่งนี้ อันเป็นที่มาแห่งพระนาม  “โลกามหาธิบดีพรหม” 


โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจาก คุณปรัชญา เจริญจรัสกุล เจ้าของโครงการ PARK91 โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอันประกอบไปด้วย บ้านพักอาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ และไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ย่านบางบัวทอง ในขณะที่จิตนิ่งเป็นสมาธิ คุณปรัชญา เจริญจรัสกุล ได้เกิดภาพนิมิตขององค์มหาเทพพรหมลิขิตผุดขึ้นในดวงจิต เกิดปิติขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ ทำให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าในการตามหาที่มาขององค์เทพในนิมิตดังกล่าวโดยได้ตั้งจิตอธิฐานไว้ว่าหากแม้ได้พบเจอองค์มหาเทพพรหมลิขิตในนิมิตดังกล่าวแล้ว ก็จะขอเป็นผู้ออกทุนในการจัดสร้างมหาเทพพรหมลิขิตองค์นี้ เพื่อให้พระองค์ทรงมาสถิตเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาศาสนิกชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาต่อพระองค์ ด้วยดวงจิตอันเป็นกุศลศรัทธาอย่างแรงกล้านี่เอง นำพาให้ คุณปรัชญา เจริญจรัสกุล ประสบความสำเร็จสมหวังดังที่ได้ปรารถนาไว้ ในที่สุด Artmulet ผู้เป็นเจ้าของผลงานประติมากรรม มหาเทพพรหมลิขิต และวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง จึงมีมติเห็นตรงกันให้รังสรรค์ผลงานประติมากรรม มหาเทพพรหมลิขิต ขึ้นมาใหม่ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น และ Artmulet ยังได้เป็นผู้ทำการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบกว่า 3 ไร่ เพื่อให้สถานดังกล่าวมีความงดงาม สงบ ร่มรื่น มีความเหมาะสมแก่การลงมาสถิตขององค์ “โลกามหาธิบดีพรหม”และพร้อมเป็นสถานที่ในการตอนรับบรรดาศาสนิกชนผู้มาเยือนและมาสักการะบูชาพระองค์ โดยเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ปัจจุบันผู้คนทั้งหลายได้เรียกขานว่า “ลานโลกามหาธิบดีพรหม”

ผลงานประติมากรรมองค์ต้นแบบดังกล่าวนี้เกิดจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานและ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง Artmulet ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้วและประติมากรระดับบรมครู อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งประณีต วิจิตร บรรจง งดงาม อลังการ โดดเด่น ด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องลงตัวเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเครื่องเจริญสติในการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายและเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ทั้งนี้องค์ โลกามหาธิบดีพรหม มีพิธีเททองหล่อเศียรนำฤกษ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ลานโลกามหาธิบดีพรหม

สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ “โลกามหาธิบดีพรหม” และต้องการหาโอกาสมาสักการะบูชาท่านสามารถเข้าสักการะบูชาได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง คือ พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตร “โลกามหาธิบดีพรหม” โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เป็นองค์ประธานในพิธีและนั่งปรกอธิฐานจิต หน้าพระพักตร์องค์โลกามหาธิบดีพรหม หน้าที่ 1

ท่านเจ้าคุณพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี นั่งปรกอธิฐานจิต หน้าพระพักต์องค์โลกามหาธิบดีพรหม หน้าที่ 2

พระครูวิเศษชัยวัฒน์ (เสวย อาภากโร) วัดชัยมงคล จ.อ่างทอง
นั่งปรกอธิฐานจิต หน้าพระพักตร์องค์โลกามหาธิบดีพรหม หน้าที่ 3

พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
นั่งปรกอธิฐานจิต หน้าพระพักตร์องค์โลกามหาธิบดีพรหม หน้าที่ 4

ลานโลกามหาธิบดีพรหมตั้งอยู่ ในโครงการ PARK91 ซ.ปิยะรังสรรค์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังห้างโลตัส สาขาบางกรวย-ไทรน้อย

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Inbox: Artmulet
Facebook Inbox: Artmulet Official
Line ID: @artmulet
เว็บไซต์:www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511


กำลังโหลดความคิดเห็น