xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ งดงามอลังการ เกินคำบรรยาย อำนาจแห่งเมตตาบารมี เหนืออำนาจทั้งหลายในจักรวาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

 สวัสดี ครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอเรื่องราวของพระอิศวรมหาเทพองค์สูงสุด ตามลัทธิไศวนิกาย ซึ่งถือเป็นตัวแทนแห่งเจ้าผู้ปกครองผู้สมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เป็นต้นแบบแห่งเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ องค์อิศวรถือเป็นมหาเทพที่มีผู้เคารพสักการะบูชาอย่างมากมายมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน มหาเทพผู้ประทานพรให้แก่ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้อยู่เหนือกาลเวลาผู้สถิต ณ เขาไกรลาสแกนกลางของจักรวาลสู่ผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีศิลปะอันงดงามสุดอลังกาล อันมีพระนามว่า  “อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต”  วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง เหมาะสำหรับมีไว้เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ในสัปดาห์นี้ผมจะขอนำเสนอถึงเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากพระอิศวรมหาเทพองค์สูงสุดตามลัทธิไศวนิกายที่ผมได้เกริ่นไว้ในตอนต้นแล้ว พระอิศวรหรือพระศิวะนั้นทรงมีพระแม่อุมามหาเทวีเป็นอัครมเหสีคู่บารมีที่มีความงดงามยิ่งนักและมีบุตรด้วยกันสองพระองค์คือขันทกุมารผู้เป็นพี่และพิฆเนศผู้เป็นน้องซึ่งทั้งสองพี่น้องนั้นถือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์พิฆเนศนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ส่วนขันทกุมารนั้นถือเป็นเทพแห่งชัยชนะในการสู้รบ พระแม่อุมามหาเทวีนั้นเป็นพระมารดาผู้เป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความรักของชาวฮินดู ว่ากันว่าหากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระแม่อุมามหาเทวีก็จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น ท่านจึงได้รับความเคารพและศรัทธาจากผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขึ้นสู่อำนาจ วาสนา บารมี มีความรักและครอบครัวที่สมบูรณ์ พระองค์จะทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วร้าย ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง รวมไปถึงความสุขสมบูรณ์ในการครองเรือน ประทานบุตรที่เป็นคนดีเฉลียวฉลาดและเพียบพร้อมด้วยวาสนาบารมี ทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่าย ตลอดจนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงพากันสักการะบูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและการขอบุตร สรุปความได้ว่าเมื่อผู้ใดเป็นผู้กระทำความดีและมีจิตศรัทธาอย่างมุ่งมั่นต่อองค์พระอิศวรและพระแม่อุมามหาเทวีแล้วไม่ว่าจะขอพรในเรื่องใดก็จะสำเร็จได้สมดังใจปรารถนาตามกำลังบุญและศรัทธาที่ได้สั่งสมไว้อย่างแน่นอน

จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของอัครมเหสีแห่งมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้อยู่เหนือกาลเวลาผู้สถิต ณ เขาไกรลาสแกนกลางของจักรวาลสู่ผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีศิลปะอันงดงามสุดอลังการ พระนาม  “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” 

 มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์  ถือเป็นตัวแทนแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีแห่งความรักความอบอุ่นและพระเมตตาที่แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เป็นต้นแบบแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่ความสุขสมบูรณ์ต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง


จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระอัครมเหสีขององค์อิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เหนือกาลเวลาและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ในรูปแบบศิลปะไทย ที่มีพระพักตร์ยิ้มแย้มดูอิ่มเอิบและอบอุ่นด้วยความสุขจากภายในสู่ภายนอก มีพระพักตร์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาด้วยพระสิริโฉมอันงดงามอย่างยิ่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงประคององค์พิฆเนศน้อยที่ดูน่ารักสมบูรณ์และเฉลียวฉลาดเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จทั้งปวง พระหัตถ์ขวาทรงประทานพรแก่ผู้ศรัทธา ทรงภูษาอาภรณ์ลายดอกพร้อมเครื่องทรงอิสริยยศแห่งอัครมเหสีขององค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อยประทับเหนือหลังพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังอำนาจดูดุดันน่าเกรงขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ยังคงทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อย ส่วนองค์พิฆเนศน้อยนั้นพระหัตถ์ขวาบนทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณงามความดีทั้งปวง พระหัตถ์ซ้ายบนทรงขวานสัญลักษณ์แห่งการฟันฝ่าทำลายอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไป พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงขนมโมทกะสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ พระหัตถ์ขวาล่างทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งหลายให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง ส่วนพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นที่เกรงขามต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา  “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” จึงเป็นผลงานอันเกิดขึ้นจากศรัทธาอันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากผลงาน อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต มหาเทพองค์สูงสุดตามลัทธิไศวนิกายที่ทาง ARTMULET นั้นได้เคยจัดสร้างไว้แล้ว จากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ  ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากร อ.กฤษณะ นาพูนผล สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม  “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”  ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

 งานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” 

ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.กฤษณะ นาพูนผล
ทุกชิ้นงานหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์)
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

 มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ 
จัดสร้างเป็น 2 ขนาด ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ขนาดได้ปรับใช้ราคาใหม่ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วดังนี้ครับ
1.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 21 นิ้วถึงรัศมี 24 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 18 นิ้ว
องค์คเณศวรสูง 7 นิ้ว
องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 15 นิ้ว
ฐานกว้าง 11 นิ้ว ลึก 9 นิ้ว

1.1 จัดสร้าง AP ทั้งหมด 7 สี สีละ 18 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)
เปิดให้สั่งจององค์ละ 60,900.-

1.2 จัดสร้าง ED 1 สีรวม 99 องค์
เปิดให้สั่งจองเลขมหามงคลองค์ละ 57,900.-
เปิดให้สั่งจองเลขทั่วไปองค์ละ 55,900.-

2.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 10.5 นิ้วถึงรัศมี 12 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 9 นิ้ว
องค์คเณศวรสูง 3.5 นิ้ว
องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 7.5 นิ้ว
ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 4.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 26,900.- ถึง 29,900.-

ค่าจัดส่งขนาดสูง 24 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 Facebook Inbox: Artmulet
Facebook Inbox: Artmulet Official
Line ID: @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


กำลังโหลดความคิดเห็น