xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต เหรียญมหามงคลครอบจักรวาล มีติดตัวไว้เพื่อเรียกสติ เสริมมงคลให้ชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

สวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอเรื่องราวและผลงานประติมากรรมของ  “ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงเป็นอย่างมากและท่านยังเป็นเทพหรือเทวดาที่มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาและนิยมนำมาบูชากันอย่างกว้างขวางในฐานะเทพผู้บันดาลความมั่งคั่ง ร่ำรวยทรัพย์สมบัติและโชคลาภ อันเป็นที่รู้จักกันในนาม “ท้าวกุเวร” หรือ “ท้าวเวสสุวรรณ” ในอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างจากของเดิมที่เคยเขียนไปแล้วนะครับ และในสัปดาห์นี้ผมจะขอเขียนถึงผลงานประติมากรรมขนาดเล็กในรูปแบบของเหรียญสำหรับคล้องคอที่มีชื่อว่า “เหรียญปราบอสุรินทราหูคู่ชีวิต” อันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในตอนปราบอสุรินทราหู ดังนี้ครับ

อสุรินทราหู คืออสูรที่พ่ายแพ้ต่อบุญบารมีและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า อสุรินทราหูผู้เป็นอุปราชของท้าวเวปจิตติอสุรบดินทร์ผู้ครองอสูรพิภพได้สดับพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าจากเหล่าเทวดาทั้งหลายว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีใครเหนือ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีพระทัยเบิกบานยิ่งเป็นผู้จำแนกธรรมอันประเสริฐ ครั้นได้ฟังแล้วจึงอยากเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์บ้าง แต่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ มีพระวรกายเล็กต่างจากตนที่เป็นอสูรมีร่างกายใหญ่ จึงคิดไปว่าหากไปเข้าเฝ้าต้องก้มมองพระพุทธเจ้าที่พระวรกายเล็กกว่าตน เป็นความลำบากทั้งเราก็ไม่เคยก้มเศียรให้ใครและไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมจึงไม่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ด้วยเห็นพรหมและเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้ากันคราวละมากๆ ความคิดใคร่จะไปเฝ้าก็เกิดขึ้นอีก ในราตรีหนึ่งอสุรินทราหูจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ


ครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหารในพระนครสาวัตถี ทรงทราบด้วยญาณทัสนะว่าอสุรินทราหูจะมาเข้าเฝ้า และทรงทราบถึงความคิดของอสุรินทราหูที่คิดดูหมิ่นพระองค์ที่มีพระวรกายเล็ก ครั้นใกล้เวลาที่อสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเสด็จบรรทมในพระแท่นที่ประทับ ทรงทำปาฏิหาริย์นิรมิตพระกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูหลายเท่า พระรูปนี้จะปรากฏเฉพาะแต่อสุรินทราหูให้เห็นแต่ผู้เดียวเท่านั้น ครั้นอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า เห็นเข้าก็อัศจรรย์ใจมาก แม้แต่เพียงพระบาททั้ง ๒ ข้างที่ซ้อนกันอยู่ ก็ยังสูงและใหญ่กว่าอสุรินทราหูเสียอีก เมื่ออสุรินทราหูเข้าใกล้ได้ถวายอภิวาท แทนที่จะต้องก้มลงดูพระพุทธเจ้าดังที่คิดแต่แรกมากลับต้องแหงนหน้าชมพระพุทธลักษณะอันงดงาม ตั้งแต่พื้นพระบาทจนถึงพระพักตร์ ปรากฏว่าเป็นที่พอใจได้ความปลาบปลื้มที่ได้ชมพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าทั้งใหญ่ทั้งงามสมส่วนทุกประการ ก็กราบทูลสรรเสริญ ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่ออสุรินทราหูว่า บุคคลทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หากยังไม่ได้เห็นยังไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แก่ใจตนแล้วไม่พึงติชมก่อน ท่านคงเข้าใจว่าท่านมีร่างกายใหญ่กว่าเทพยดาและอสูรทั้งหลาย จริงอยู่บรรดาพวกอสูรทั้งหลายในอสูรพิภพนั้นมีร่างกายเล็กกว่าท่าน แต่ท่านคิดหรือเปล่าว่าในที่อื่นอาจมีผู้ที่มีร่างกายใหญ่กว่าท่าน เหมือนปลาใหญ่ในหนองคลองบึง มันอาจคิดว่าตัวมันโตกว่าปลาทั้งหลายไม่มีปลาตัวใดจะเสมอได้ เพราะมันยังไม่ได้ไปเห็นปลาในมหาสมุทร บรรดาพรหมทั้งหลายในพรหมโลกชั้นบนทั้งหมดล้วนมีร่างกายใหญ่กว่าท่าน ถ้าท่านมีความปรารถนาจะได้ชมพรหมเหล่านั้น ตถาคตรับรองว่าจะพาท่านไปดูไปชมได้แม้ในขณะนี้ ครั้นอสุรินทราหูทูลขอประทานพระกรุณาให้พาไปชมพรหมทั้งหลายในพรหมโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูไปยังพรหมโลก ในทันใดนั้นบรรดามหาพรหมทั้งหลายที่พากันมาเฝ้านั้น ล้วนมีร่างกายใหญ่กว่าอสุรินทราหูตั้งร้อยเท่าพันเท่า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับมีพระวรกายใหญ่กว่ามหาพรหมเหล่านั้นทั้งหมด ส่วนอสุรินทราหูที่มีร่างกายเท่าเดิมมีความหวาดกลัวตัวสั่นเทาหลบอยู่หลังพระพุทธเจ้า นับแต่นั้นมาก็ลดทิฐิมานะ อ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์และเมื่อได้สดับฟังพระธรรมเทศนาก็เกิดความเลื่อมใสขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จากตำนานดังกล่าวเป็นที่มาของพระพุทธรูปปราง “ปราบอสุรินทราหู” หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า โปรดอสุรินทราหู พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระกาย พระกัจฉะทับบนพระเขนย อุ้งพระหัตถ์ขวาขึ้นประคองพระเศียรให้ตั้งขึ้น พระพุทธรูปปรางนี้จึงเป็นปางเดียวกับองค์ พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ที่มีประวัติการสร้างมายาวนานตั้งแต่ครั้นสมัยสุโขทัย มีอายุกว่า ๖๙๐ปี มาแล้วนั่นเอง
จากเรื่องราวตามพุทธประวัติสู่การจัดสร้าง “เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต” ของวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง โดยด้านหน้าเหรียญปรากฏเป็นรูปพระพักตร์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความงดงามมีสายพระเนตรมองต่ำเปี่ยมด้วยพระเมตตาบารมี อยู่เหนือองค์อสุรินทราหูขณะอมดวงจันทร์ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตยิ่งกว่าองค์อสุรินทราหูที่ใหญ่โตมากถึงขนาดอมดวงจันทร์ไว้ได้ บริเวณใกล้ขอบเหรียญด้านบนซ้าย ขวามีรูปสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์อันหมายถึงการปราบราหูและหนุนดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี ทั้งกลางวันและกลางคืน บริเวณด้านล่าง ทั้งด้านซ้ายและขวามีลายเลื้อยไหลขององค์พญานาคผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนา อันเป็นสัญลักษณ์มหามงคลแห่งวาสนาบารมีและโชคลาภอันไม่สิ้นสุด ด้านหลังเหรียญประกอบด้วย ยันต์หนุนดวงมงกุฎพระพุทธเจ้าอันเป็นยันต์มหามงคลครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย กลับร้ายกลายเป็นดี ด้านบนสุดของเหรียญมีตัวอุณาโลม 3 แถว มีนัยยะในความเป็นมหามงคลสูงสุด ถัดลงมามีตัวอักษรคำว่า ปราบอสุรินทราหู ด้านซ้ายขวาข้อความมี อุณาโลม มารับ หมายถึงเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปราบอสุรินทราหูให้สิ้นพยศแล้วความมืดมิดทั้งหลายจึงหมดสิ้น ความสว่างอันเป็นมหามงคลแห่งชีวิตจึงบังเกิดขึ้น ด้านล่างเหรียญ มีคำว่า คู่ชีวิต อยู่ในลายกนกคลื่นน้ำเปรียบดังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตเมื่อได้มีเหรียญนี้ไว้ในครอบครอง “เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต” เหรียญมหามงคลครอบจักรวาล เป็นเหรียญที่ต้องมีไว้ติดตัว เพื่อเรียกสติ เสริมมงคลให้ชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย กลับร้ายกลายเป็นดี หนุนดวงชะตา เสริมวาสนาบารมี ดีทั้งโชคลาภและเมตตามหานิยม

 เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต  เป็นเหรียญหล่อประกอบแบบรูปไข่ที่มีความงดงามในลักษณะพุทธศิลป์ร่วมสมัย ภายในบรรจุเม็ดกริ่งมหามงคล ด้วยการรังสรรค์ผลงานโดย Artmulet มีขนาดความสูง 3.6 cm. กว้าง 2.8 cm

จัดสร้างเพียง 3 รายการเท่านั้น
1.เนื้อโลหะ ทองคำ จัดสร้างจำนวน 9 เหรียญ เฉพาะผู้สั่งจอง เหรียญละ 129,999. -
2.เนื้อโลหะ บรอนซ์เทวฤทธิ์ จัดสร้างจำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,890. -
3.เนื้อโลหะ ทองระฆัง จัดสร้างจำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,590. -

รายการที่ 1 สอบถามรายละเอียดและสั่งจองทาง Inbox เพจ หรือ Line Id : @artmulet
รายการที่ 2 และ 3 พร้อมจัดส่ง โดยท่านสามารถรับพระได้ภายใน 2-3 วันทำการหลังโอนชำระเงินแล้ว ส่งฟรี

เหรียญปราบอสุรินทราหูคู่ชีวิต ได้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิฐานจิตร่วมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

 Facebook Inbox : Artmulet
Facebook Inbox : Artmulet Official
TikTok : Artmulet Official
Line Id : @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


กำลังโหลดความคิดเห็น