xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต มหาเทพผู้สมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนือกาลเวลา ผู้ทำลายสิ่งเลวร้ายสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

สวัสดีครับ ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้กล่าวถึงเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งอันมีนามว่า  “ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง อันเป็นงานประติมากรรมในรูปแบบศิลปะไทยแบบคลาสสิค ที่งดงามอันทรงคุณค่า ควรค่าแก่ผู้ที่มีศรัทธาในองค์ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ ที่จะมีไว้บูชาและสืบทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในครั้งนี้ผมจะขอกล่าวถึงองค์มหาเทพผู้เป็นเทพสูงสุดในลัทธิไศวะนิกายในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ผู้ที่นับถือนิกายนี้จะยกให้พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่สูงสุดเหนือเทพองค์ใดในจักรวาลเป็นหนึ่งในตรีมูรติ ดังนั้นงานประติมากรรมองค์ที่ผมกำลังจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักและควรมีไว้ในครอบครองเพื่อเป็นตัวแทนแห่งการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายอันจะนำท่านไปสู่อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเหนือกาลเวลา และงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีศิลปะอันงดงามสุดอลังกาลในครั้งนี้มีนามว่า  “อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต” 

 อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต  ถือเป็นตัวแทนแห่งเจ้าผู้ปกครองผู้สมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตา ต่อทุกสรรพชีวิต มีความเฉลียวฉลาด ใช้สติและปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอันเป็นคุณสมบัติอันควรค่าแก่การเป็นต้นแบบแห่งเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ องค์อิศวรถือเป็นมหาเทพที่มีผู้เคารพสักการะบูชาอย่างมากมายมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งองค์อิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เหนือกาลเวลาและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล เทวลักษณะเป็นศิลปะแบบไทย มีพระพักตร์ยิ้มอย่างอิ่มเอิบด้วยความสุขจากภายในสู่ภายนอก พระเกศาทรงปิ่นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว คล้องพระศอด้วยนาคสังวาลย์ พระนลาฏมีพระเนตรที่สามใช้ทำลายล้างสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์สู่ความสมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนือกาลเวลา พระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัวบานสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง พระหัตถ์ขวาบนทรงตรีศูลและบัณเฑาะก์สัญลักษณ์แห่งการอยู่เหนือทั้งสามโลกทั้งชายและหญิง พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์สัญลักษณ์แห่งการมีชื่อเสียงในคุณธรรมความดีงามที่ปรากฏไปทั้งสามโลก ประทับบนแผ่นหนังทั้งตัวและหัวเสือโคร่งสัญลักษณ์แห่งอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวง สถิตเหนือยอดเขาไกรลาส อันประกอบไปด้วยโคนนทิพาหนะแห่งองค์อิศวรผู้เป็นเจ้าแห่งสัตว์สี่เท้าทั้งมวล ทั้งพญาราชสีห์บันลือสีหนาทสัญญาลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งกินรี สัญลักษณ์แห่งความงดงามมีเสน่ห์สมหวังในความรัก อีกทั้งเชิงเขาไกรลาสยังมีฐานรายล้อมด้วยสายน้ำแห่งป่าหิมพานต์ต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย อันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารงานพุทธศิลป์อย่าง อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง Artmulet และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่กำลังมาแรงอยู่ขณะนี้ โดยท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดิน

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพตในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ


งานประติมากรรม อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพตผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
ทุกชิ้นงานหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)

จัดทำเป็น 2 ขนาด
1.ขนาดความสูงถึงรัศมี 21 นิ้วหน้าตักองค์อิศวร กว้าง 7.5 นิ้ว
ฐานล่างกว้าง 14 นิ้ว ลึก 9 นิ้วฐานบนกว้าง 8.5 นิ้ว
สูงรวมฐานถึงยอดเศียร 18 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 5 สี
สั่งจององค์ละ 36,900.- ถึง 45,900.-

2.ขนาดความสูงถึงรัศมี 12 นิ้วหน้าตักองค์อิศวร กว้าง 4 นิ้ว
ฐานล่างกว้าง 7.5 นิ้ว ลึก 4.8 นิ้วฐานบนกว้าง 4.5 นิ้ว
สูงรวมฐานถึงยอดเศียร 10 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 5 สี
สั่งจององค์ละ12,900.- ถึง 15,900.-

ค่าจัดส่งขนาดสูง 21 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Facebook Inbox : artmulet
Facebook Inbox : artmulet official
Line Id : @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com

และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
T.0925577511
รายได้ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...