xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา เจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

สวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวของการจัดสร้างพระพุทธรูปและได้กล่าวถึง “พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ที่มีความงดงามอ่อนช้อยเป็นที่สุดไปแล้ว ในครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องราวของเทพหรือเทวดาที่มีผู้รู้จักและให้ความเคารพศรัทธาและนิยมนำมาบูชากันอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ในฐานะเทพผู้บันดาลความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภ มาถึงตรงนี้เทพหรือเทวดาองค์ที่ผมจะกล่าวถึงจะเป็นเทพองค์อื่นไปไม่ได้นอกจาก “ท้าวกุเวร” หรือนิยมเรียกขานกันในนาม “ท้าวเวสสุวรรณ”

ในคัมภีร์เทวภูมิได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ไว้ว่าเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปี รับพรจากพระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพผู้บันดาลความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภ มีหน้าที่มากมาย อาทิ การดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ในคัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ จะสำเร็จสมหวังเสมอ

ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภเป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์ เป็นท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ คนจีนเรียกว่า “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ในศาสนาพุทธ รู้จักกันมากในนามว่า ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ อดีตชาติ ในยุคสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า ท้าวกุเวรเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อ กุเวรพราหมณ์ ร่ำรวยขึ้นมาจากการมีไร่อ้อยจำนวนมาก ได้สร้างศาลาที่พักให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาถึง ๑๐ แห่งและแจกน้ำอ้อยแก่ผู้ที่มาพัก เป็นผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ด้วยเหตุที่เป็นผู้มากด้วยโทสะครั้นเมื่อตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นพญายักษ์ที่มีความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอันไม่มีที่สิ้นสุด มีชื่อว่าท้าวกุเวร มีผิวกายสีเขียว สีทอง และสีดั่งน้ำอ้อย ปกครองพวกยักษ์ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทางด้านทิศเหนือ ท้าวกุเวรมีกระบองเป็นอาวุธชื่อว่า มหากาล สามารถทำลายล้างโลกธาตุได้ มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาททองคำ อาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ในทางพุทธศาสนา ท้าวกุเวร มีนามที่เรียกกันอีกหลายพระนามอาทิ พระชัมภละ พระธเนศวร พระธนบดี ฯลฯ ถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง


ท้าวกุเวรสถิตอยู่ ณ ยอดเขายุคนธรอีสานราชธานี มีสระโกธาณีใหญ่ ๑ สระ ชื่อ  “ธรณี” กว้าง ๕๐ โยชน์ ในน้ำดารดาษไปด้วยประทุมชาติและคลาคล่ำไปด้วยหมู่สัตว์น้ำต่างพรรณ ขอบสระมีมณฑปชื่อ  “ภคลวดี”  กว้างใหญ่ ๑๒ โยชน์ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปกคลุมด้วยเครือเถาภควดีลดาวัลย์ ซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวง ณ สถานที่นี้ เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวาร และยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพยสถานอีก ๑๐ แห่ง ท้าวกุเวรมียักษ์เป็นเสนาบดี ๓๒ ตน ยักษ์รักษาพระนคร ๑๒ ตน ยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ ๑๒ ตน ยักษ์ที่เป็นทาส ๙ ตน

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา พญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภ ในชุดเครื่องทรงอาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ ประทับบนบัลลังก์ทองประดับด้วยเพชรนิลจินดาแบบมหาราชลีลาอันหมายถึงผู้ที่นั่งอยู่เหนือกองมหาสมบัติทั้งหลาย มือซ้ายมีอาวุธเป็นกระบองมหากาลใช้ทำลายล้างปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้สิ้นไป มือขวาถือไหทองคำดุจดังเงินไหลกองทองไหลมาไม่สิ้นสุด มือซ้ายบนถือโคตรเพชรเม็ดงามแสดงถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด มือขวาบนชี้นำทางสว่างสู่ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเพื่อนำไปสู่ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสมดังปรารถนา


ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา เป็นงานประติมากรรมศิลปะไทยแบบคลาสสิคที่มีความงดงามลงตัวเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย อ.ธนทัศน์ ทองเนียม  ประธานดำเนินงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานพุทธศิลป์แห่ง Artmulet และ  ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ได้มอบหมายให้  อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว  จิตรกรเอกแห่งยุค เป็นผู้ออกแบบผลงานดังกล่าว และมอบให้  อ.กฤษณะ นาพูลผล ประติมากรเอกชื่อดัง เป็นผู้รังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ และเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้มีความงดงามวิจิตรบรรจงใกล้เคียงองค์ต้นแบบมากที่สุดจึงได้มอบหมายให้โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ต เป็นผู้รับผิดชอบการหล่อผลงานครั้งนี้ โดยหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด) เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติแด่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมโครงการจัดสร้างที่พักและสถานปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง และมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา
ผลงานการจัดสร้างโดย Artmulet
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

จัดสร้างเป็น 2 ขนาด
1.ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 7 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 18 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 15 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 11 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 9 นิ้ว
หล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย จัดสร้างทั้งหมด 4 สี
เปิดให้สั่งจององค์ละ 32,900.- ถึง 39,900.-

2.ขนาดเล็ก หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 9 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 7.5 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 3.5 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 4.5 นิ้ว
หล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย จัดสร้างทั้งหมด 4 สี
เปิดให้สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 15,900.-

ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Facebook Inbox : artmulet
Facebook Inbox : artmulet official

Line Id : @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
Tel. 0925577511

รายได้ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


กำลังโหลดความคิดเห็น