xs
xsm
sm
md
lg

เลื่อนโหวต'บินไทย'19พ.ค.-เจ้าหนี้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- เจ้าหนี้ "การบินไทย” เลื่อนการประชุมพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ออกไปเป็นวันที่ 19 พ.ค. 09.00 น. ตามข้อเสนอเจ้าหนี้ 20 ราย ขณะที่มีเจ้าหนี้ ขอให้แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการรวม 15 ฉบับ “อาคม” ไม่ตอบปมยื้อบมจ.การบินไทย กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้หลายรายได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ นั้น

ในการประชุมเจ้าหนี้ ดังกล่าว ผู้ทำแผนได้ชี้แจงหลักการชำระหนี้ตามแผน และรายละเอียดในการขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนแต่ละรายก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ในที่ประชุมสอบถามคำถามและให้ผู้ทำแผนตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย ซึ่งมีจำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป

โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว และกำหนดวันนัดประชุมใหม่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สำหรับการประชุมที่เลื่อนออกไปเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดนัดใหม่ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ และให้ถือว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบแล้ว

สำหรับเจ้าหนี้ทั้ง 20 รายที่ขอให้เลื่อนการประชุมโหวตแผนเจ้าหนี้ออกไปนั้น มีมูลหนี้รวมกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 24.4% จากจำนวนมเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุม มูลหนี้ 1.33 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าผ่านผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม และสหกรณ์พนักงานการบินไทย เป็นต้น

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า การเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทย เป็นเรื่องของคณะจัดทำแผนฟื้นฟูและเจ้าหนี้ ที่จะหารือกัน ดังนั้นต้องรอผลการโหวตในวันที่ 19 พ.ค. นี้ ส่วนกรณีการนำการบินไทย กลับเป็นรัฐวิสาหกิจ จะเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 18 พ.ค.64 หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ และขอไม่แสดงความคิดเห็นใด


กำลังโหลดความคิดเห็น...