xs
xsm
sm
md
lg

“นายกฯมาบข่า” แถลงนโยบายก่อนทำหน้าที่ ชูเมืองน่าอยู่-Smart City

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า” จ.ระยอง แถลงนโยบายก่อนทำหน้าที่ ยืนยันจะผลักดันให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ Smart City ภายใต้แผนพัฒนา EEC ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า นำทีมผู้ช่วยผู้บริหารเข้าแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลมาบข่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและประธานสภาฯนัดประชุมสภาเพื่อให้แถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติ

อาจิน อ่ำพุด
นายอาจิน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี สมัยที่ 3 ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลมาบข่า โดยยืนยันว่า ตนและทีมงาน ปรารถนามุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนา พื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่า ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พัฒนาสู่เมือง Smart City ภายใต้แผนพัฒนา EEC ภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลมาบข่า เปรียบเสมือนไข่แดงที่อยู่แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนิคมอุตสาหกรรม CP Land นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และอีกหลายนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขตระยอง เป็นต้น จึงจะจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อรองประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มาพำนักอาศัยในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า อีกทั้งจะจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและส่งเสริมกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และที่สำคัญคือการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เข้าไปสู่ครัวเรือน ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล และจะต่อยอด จัดสรรพื้นที่ เป็นแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ร.9 อย่างยั่งยืนต่อไป

“ขณะที่ นโยบายเร่งด่วนคือการระดมสรรพกำลังร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด และที่สำคัญ ต้องขอบพระคุณประชาชน ที่ให้โอกาส ในการอาสามาบริหารเทศบาลตำบลมาบข่าอีกวาระ” นายอาจิน กล่าว

มนูญ วิวรรณ
ด้าน นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า กล่าวว่า ทีมข้าราชการและบุคลากรของเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการประจำ พร้อมที่จะนำนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็ว แม้นจะอยู่ในภาวะของการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม โดยจะยึดแนวทางหลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างเคร่งครัดต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...