xs
xsm
sm
md
lg

“ชัยนาท” รวมพลกระหึ่ม ยื่นหนังสือผู้ว่าฯจัดการคนจาบจ้วงสถาบันฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวชัยนาทกว่า 6,000 คน พร้อมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอ ร่วมแสดงพลัง พร้อมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 ต.ค.63 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท รวมจำนวน 6,700 คน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมป้ายข้อความ แสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล กำนัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ ในฐานะเลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ชัยนาท ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาวชัยนาทจะร่วมกันป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

หลังจากนั้นตัวแทน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอ มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไป.
ชาวจังหวัดชัยนาทกว่า 6,700 คน พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอแสดงพลัง ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (23 ตุลาคม 2563) ที่สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทรวมกว่า 6700 คน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมป้ายข้อความ แสดงพลัง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชันย์ หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล เลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดชัยนาท กำนันตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ได้กล่าวแสดงเจตจำนงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาวชัยนาทจะร่วมกันป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

หลังจากนั้นตัวแทน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอ มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มีพฟติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไปชาวจังหวัดจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไป

#รวมพลังชาวชัยนาท #ปกป้องสถาบันฯPosted by วิทยุ 8 ชัยนาท on Friday, October 23, 2020

กำลังโหลดความคิดเห็น...