xs
xsm
sm
md
lg

เคาะคุม‘ดิลิเวอรี่ออนไลน์’ รองรับพฤติกรรมยุคโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ครม.เห็นชอบกำหนดให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ เป็นบริการควบคุม ครอบคลุมผู้ให้บริการ อาทิ "Grab-Kerry-Lalamove" เช่นเดียวกับกากดีดีจีเอส วัตถุดิบอาหารสัตว์ ยกเลิกน้ำยาปรับผ้านุ่ม-เช่าที่เก็บสินค้า ออกจากสินค้าควบคุม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 รวม 51 รายการ (46 สินค้า และ 5 บริการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมที่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ก.ค. 62 และจะสิ้นสุด 3 ก.ค. 63 สำหรับการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 63 ยังคงรายการสินค้าควบคุมตามเดิม 50 รายการ ปรับรายละเอียด 2 รายการ และเพิ่มเติม 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับรายละเอียด 2 รายการ

-รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ปรับเป็น “รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก”เนื่องจากรถยนต์นั่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและไม่กระทบกับผู้บริโภคทั่วไป

-บริการขนส่งสำหรับธุรกิจออนไลน์ ปรับเป็น "บริการซื้อขายและหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์" เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หันมาใช้บริหารสินค้าออนไลน์มากขึ้น และมีการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับเดือดร้อนจากการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์

2. เพิ่มรายการสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ กากดีดีจีเอส เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนมาปรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ที่ผลิตในประเทศ สามารถทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ ปัจจุบันมีแน้วโน้มการนำเข้ากากดีดีจีเอส จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรจะได้รับและเสถียรภาพของตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผลิตในประเทศ

3. ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม 2 รายการ คือ

1. น้ำยาปรับผ้านุ่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นใช้ในทุกครัวเรือน และมีการแข่งขันสูงและเป็นสินค้าทางเลือกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค

2. บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนสถานที่เก็บสินค้ามากกว่าความต้องการ และมีการแข่งขันสูง จึงไม่กระทบต่อราคาค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า

ทั้งนี้ การกำหนดให้สินค้าและบริการใด ให้เป็นสินค้าควบคุมเป็นไปตาม พ.ร.บ.สินค้าและบริการ พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และในปัจจุบันนี้ มีเรื่องร้อนเรียนจากผู้บริโภคทั้งในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ และราคาขนส่ง ของผู้ส่งอาหาร Deliveryจำนวนมาก การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 63 จะครอบคลุมผู้ให้บริการ อาทิ Grab/Kerry/Lalamove ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...