xs
xsm
sm
md
lg

“พรรณสิริ” แนะรัฐหนุนเกษตรกรยาสูบ “สุโขทัย”ปลูก “กัญชง” แทน หลังราคายาสูบตกต่ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พรรณสิริ กุลนาถศิริ
“พรรณสิริ” ส.ส.พลังประชารัฐ ชงหน่วยงานรัฐหนุนเกษตรกรยาสูบ หันปลูก “กัญชง” แทน หลังราคาตกต่ำ แนะใช้พื้นที่ “สุโขทัย” นำร่อง

วันนี้ (11 มิ.ย.) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวในช่วงหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐผลักดันให้เกษตรกรยาสูบในพื้นที่ จ.สุโขทัย หันไปปลูกกัญชงทดแทน เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากราคายาสูบตกต่ำ โควตาลดลง ทั้งนี้ ยังได้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในฐานะประธานอนุกรรมการธิการศึกษาพืชกัญชงและคณะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการปลูกกัญชงทดแทนยาสูบ เพราะ จ.สุโขทัย มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกัญชง รวมถึงพืชทั้ง 2 ชนิด ยังมีความคล้ายกัน มีเกษตรกรมีความชำนาญ และในพื้นที่ จ.สุโขทัย ยังมีพื้นที่ปลูกยาสูบ กว่า 32,000 ไร่ มีเกษตรกร 1,200 คน ขณะเดียวกัน จ.สุโขทัย ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อินโดจีน ที่มีความเหมาะสมในเส้นทางการค้าและการลงทุน
“กัญชงจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอนาคต ทั้งตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอเสนอไปยังกรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนให้เป็นพืชทดแทน และเสนอไปยังกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิต รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ให้ประกาศกฎกระทรวงอนุญาตการปลูกโดยเร็ว และขอสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์จากสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” นางพรรณสิริ ระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น...