xs
xsm
sm
md
lg

คลังค้ำฟื้นฟูบินไทย-กู้5หมื่นล.แก้วิกฤตสภาพคล่อง-ตั้ง2ทีมคุมกรอบรสก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน 360 - คนร. เห็นชอบแผนแก้ไขปัญหา "การบินไทย" ให้คลังค้ำประกันเงินกู้ 5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องจนถึงสิ้นปี คาดกระทรวงคมนาคม ชงเข้าครม. 5 พ.ค.นี้. เพื่อเร่งฟื้นฟูพ้นวิกฤต ขณะเดียวกัน คนร. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ และกำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจบมจ.การบินไทย เผยต้องการเงินกู้ไม่ถึง 7 หมื่นล้าน แนะควรกู้เท่าที่จำเป็น เพื่อลดภาระหนี้ในอนาคต

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของ คนร. ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ)

โดยที่ประชุมได้ พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว โดย คนร. เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ การบินไทย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ บริษัท การบินไทย สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคนร.ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่งหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 2562 คนร.มีหน้าที่สำคัญในการเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาการกำกับดูแล และการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายทิศทาง และนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจในภาพวมฉบับแรกของประเทศไทย รวมทั้ง จะกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตวจสอบได้

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า คาดว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งเสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยต่อครม.เร็วที่สุด ในการประชุมวันที่ 5 พ.ค. เพื่อเร่งแก้ปัญหาระยะสั้น ซึ่งจะมีการกู้เงินกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้การบินไทย ส่วนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังนั้น จะมีรูปแบบการดำเนินการที่จะไม่กระทบต่อความเป็นรัฐวิสาหกิจของการบินไทย ขณะที่การปรับโครงสร้างองค์กร ลดขนาดองค์กร จะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป

ด้านนายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันการบินไทยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ค่อนข้างมาก เช่น ขอความร่วมมือพนักงาน ในการ ลดเงินเดือนเป็นเวลา 2 เดือน ขณะที่ต้นทุนค่าดำเนินงานเช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการอื่นๆ ลดลงเนื่องจากมีการหยุดทำการบิน จึงเห็นว่า การบินไทยมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่อาจจะไม่ถึง7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง เช่น ชำระหนี้ที่ครบกำหนด เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้อง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หากกู้มามากเกินความจำเป็น ก็จะเป็นภาระของบริษัทในอนาคตได้

รายงานแจ้งว่า สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาการบินไทยนั้น คนร.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับบริษัทจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าแผนเดิมที่ทางการบินไทยสนอมาที่ 70,000 ล้านบาท เพราะจะให้การบินไทยไปเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเจ้าหนี้ต่างประเทศ รวมถึงให้การบินไทยทำแผนปรับลดค่าใช้จ่ายลง ทำให้จะช่วยให้เงิน 50,000 ล้านบาทใช้ได้เพียงพอ โดยจะเริ่มกู้ได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ หลังจากได้รับการอนุมัติจาก ครม.

โดยการค้ำประกันเงินกู้จะทยอยกู้ออกมาใช้ได้เป็นระยะตามที่แผนฟื้นฟูกำหนด ไม่ได้กู้ออกมาใช้เป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวเพื่อกระตุ้นให้การบินไทยเร่งปรับตัวให้ได้ตามแผน รวมทั้งจะมีการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลการบินไทย และคณะกรรมการการบินไทย ให้อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภท 3 แทนจากเดิมอยู่ประเภท 2 ซึ่งจะยกเว้นกฎระเบียบบางเรื่องให้เกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะการคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณภาพมาช่วยบริหารการบินไทยให้อยู่รอดได้

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม คนร.เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาของการบินไทย หลังจากธุรกิจการบินประสบปัญหาเหมือนกับทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งเป็นปัญหาช่วงสั้น แต่ต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น กระทรวงการคลัง จึงต้องดูแลเรื่องนี้อย่างรัดกุม เพราะต้องทำหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ให้กับการบินไทย ส่วนสำนักบริหารหนี้สาธารณะแจ้งว่าปัญหาสภาพคล่องของการบินไทยอยู่ในกรอบสามารถทำได้ จึงต้องนำเรื่องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูของการบินไทย แต่ยังมีเงื่อนไขการแก้ปัญหาของการบินไทย หากรัฐวิสาหกิจประสบปัญหาขาดทุน 3 ปีติดต่อกัน กระทรวงการคลังจะเข้าไปค้ำประกันไม่ได้ แต่เรื่องนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาและผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการบินไทยอยู่ในช่วงการฟื้นฟูและมีปัญหาต่อเนื่องมานาน จึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปดูแล แต่การเข้าไปดูแลต้องมีเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการปฏิรูปองค์กรของการบินไทยในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งด้านการบริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหารอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู การบริหารสภาพคล่อง การสร้างความพันธมิตรทุกด้าน รองรับแข่งขันในทุกด้านหลังปัญหาโควิด-19 เพื่อแข่งขันกับสายการบินอื่นได้

เปิด3 ช่องทางรับข้อมูลคนทุจริตการบินไทย

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บมจ.การบินไทย ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานฯ ได้เปิด 3 ช่องทาง ให้พนักงานการบินไทยและบุคคลทั่วไปที่มีเบาะแส พฤติกรรมการกระทำของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ส่อทุจริต บริหารงานผิดพลาด เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดบุคคลเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยบุคคลหรือเป็นขบวนการ ขอให้แจ้งข้อมูล เอกสาร หลักฐานมาได้ 3 ช่องทาง

1. ทางอีเมล์ : stopcorruptionthaiairways@gmail.com

2. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึงพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในการบินไทย สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)กระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

3. มาด้วยตนเอง : ได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ซึ่งเปิดรับทุกวันในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ที่ผ่านมา คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับข้อมูลข่าวสาร พยานหลักฐานมาหลายฝ่าย หลายคน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนมาก และเชื่อว่า ยังมีเรื่องทุจริต ผิดพลาด ทั้งจงใจ เจตนา และเป็นขบวนการอีกมาก แต่ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานไม่กล้าร้องเรียนหรือร้องเรียนแล้วเนื่องก็เงียบหาย รมต.ถาวร จึงแต่งตั้งให้ผมมาทำหน้าที่นี้ และขอให้ทุกคนที่ให้ข้อมูล พยาน หลักฐานสบายใจได้ว่า จะมีการปกปิดเป็นความลับ หรือขอแค่ให้ชี้ช่อง ชี้ทาง ชี้เป้าก็ได้ ที่เหลือเราคณะทำงานฯจะดำเนินการเอง”พล.ต.ท.ชาญเทพ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้อนุมัติแผนฟื้นฟูและอนุมัติให้การบินไทยกู้เงินอีกหลายหมื่นล้านบาท จึงขอเรียกร้องให้พนักงานการบินไทยและผู้ที่รักการบินไทยทุกคนที่มีข้อมูล เพื่อร่วมด้วยช่วยกันเปิดโปงไอ้โม่งที่ทำให้การบินไทยขาดทุนมาหลายหมื่นล้านบาท

บินไทยปฏิเสธข่าวหยุดบินต่ออีก 4 เดือน

นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าว เรื่องการบินไทยขยายเวลาหยุดทำการบินต่อไปอีก 4 เดือน เนื่องจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาค และมีหลายประเทศยังมีมาตรการปิดประเทศ (Lock Down) ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำ การบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ยังไม่มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ อีกครั้งในทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย มิได้ประกาศหยุดบินต่อไปอีก 4 เดือนตามที่ เป็นข่าวแต่อย่างใด

ราคาหุ้นเด้งรับข่าวบวกกว่า 5.79%

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น THAI วานนี้ (29 เม.ย.) นักลงทุนได้เข้ามาเก็งกำไรกันจำนวนมากส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ เปิดการซื้อขายช่วงเช้า แตะราคาสูงสุดที่ 7.85 บาท ต่ำสุดที่ 7.05 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 7.35 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 0.40 บาท หรือคิดเป็น 5.76% มูลค่าการซื้อขายกว่า 574.77 ล้านบาทกำลังโหลดความคิดเห็น