xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง"ณรงค์ ทรงอารมณ์"นั่งผอ.สำนักพุทธฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (14ม.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงจำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 12 คน แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ 1. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ตำแหน่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2. นายวิจารย์ สิมาฉายา ด้านสิ่งแวดล้อม 3. นายศศิน เฉลิมลาภ ด้านทรัพยากรธรณี 4. นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 5. นางอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 6. นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ด้านนิติศาสตร์ 7. นายนิวัติ ธัญญะชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ 8.นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ 9. นายมนูญ คุ้มรัก ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ 10. นายสุไลมาน ดาราโอะ ด้านการประมง 11.นายธนู แนบเนียร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ และ 12. นายบรรจง นฤพรเมธี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...