xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

ปี63ลดงบฯบูรณาการจังหวัด4พันล. จังหวัดไหนขอรับงบประมาณมากสุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -ย้อนไปอ่านอีกที ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึงงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ที่ลงไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่า "แต่ละพรรคก็มีตัวแทนของภาค ซึ่งต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมเข้าใจดีที่ประชาชนเลือกเข้ามา ในแต่ละพื้นที่ห่วงกันเรื่อง"งบประมาณ" ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง มีการบริหารจัดการจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น มีนายกรัฐมนตรี และครม. ค่อยกำกับดูแล ดังนั้น งบประมาณต้องลงทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ทุกกลุ่มจังหวัด และทุกภาค ซึ่งส.ส. ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังมีเวทีของคณะกรรมการรัฐร่วมเอกชน (กรอ.) กนจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมด้วย"
 
 
"ในส่วนของรัฐบาล มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณลงไป ซึ่งบางกลุ่มจังหวัดได้มากกว่าเดิมจาก 1-2 ร้อยล้านบาท ได้เพิ่มเป็น 3-4 ร้อยล้านบาท ซึ่งทั้งหมดต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)) และแผนการปฏิรูปแห่งชาติ (แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน)"

ทำให้เมื่อ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ครม.เพิ่งรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น การจัดทำงบฯ ปี 2563 จากหลายหน่วยงาน และเห็นชอบข้อเสนอ "ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563"

จากนี้ไป ระหว่าง 24 ก.ย. - 4 ต.ค. "สำนักงบประมาณ" จะดำเนินการจัดพิมพ์ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณและ วันที่ 8 ต.ค. สำนักงบฯ จะเสนอครม. อีกครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำ เสนอสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

ที่นี้ ย้อนกลับมาดู มติ "คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)" เมื่อปีที่แล้ว เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2563 วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งตอนนั้นระบุว่าจะเท่ากับ ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 70:30

คือจัดสรรเป็นงบประมาณในการดำเนินการโครงการของจังหวัดต่าง ๆรวม 1.96 หมื่นล้านบาท และจัดสรรให้กับกลุ่มจังหวัดต่างๆ 8,400 ล้านบาท และงบประมาณในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 695 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 89 ล้านบาท

โดยให้ดำเนินการตามตัวชี้วัด 7 ข้อ ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเช่น ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) การแก้ปัญหาความยากจน โดยจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)จังหวัดที่มีรายได้ต่ำ จะได้รับการจัดสรรมาก เป็นต้น

แต่เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา เช่นกัน จากที่ครม.เห็นชอบข้อเสนอ "ร่างพระราชบัญญัติ" โดยหนึ่งในนั้น เป็นงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ 2.4 หมื่นล้านบาท ลดลงจากมติ ก.บ.ภ. ถึง 4 พันล้านบาท

และลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,679,601,100 บาท

ที่นี้ มาดูตัวเลข จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแห่งไหน ที่เป็นหน่วยงานขอรับงบประมาณ ขอรับกันเท่าไร ?

เริ่มจาก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ขอรับ 525,652,400 บาท ลดลง 25,765,100 บาท โดยจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม ชัยนาท ขอรับ 234,376,100 บาท เพิ่มขึ้น 13,615,000 บาท พระนครศรีอยุธยา ขอรับ 256,892,100 บาท ลดลง 340,459,500 บาท ลพบุรี ขอรับ 244,747,400 บาท ลดลง 241,800 บาท สระบุรี ขอรับ 217,164,000 บาท ลดลง 18,706,600 บาท สิงหบุรี ขอรับ 182,130,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,576,000 บาท อ่างทอง ขอรับ 206,100,400 บาท เพิ่มขึ้น 11,094,300 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ขอรับ 369,480,400 บาท ลดลง 247,387,900 บาท

จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มนครปฐม ขอรับ 260,511,200 บาท เพิ่มขึ้น 1,934,400 บาท นนทบุรี ขอรับ 263,882,100 บาท ลดลง 16,195,000 บาท ปทุมธานี ขอรับ 208,206,500 บาท ลดลง 66,221,800 บาท สมุทรปราการ ขอรับ 366,651,700 บาท ลดลง 23,539,400 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขอรับ 232,109,300 บาท ลดลง 61,540,700 บาท กาญจนบุรี ขอรับ 253,883,500 บาท ลดลง 20,427,600 บาท ราชบุรี ขอรับ 243,948,100 บาท ลดลง 36,017,600 บาท สุพรรณบุรี ขอรับ 259,426,500 บาท ลดลง 25,489,600 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ขอรับ 310.089,000 บาท ลดลง 53,735,000 บาท โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอรับ 210,996,000 บาท ลดลง 12,848,900 บาท เพชรบุรี ขอรับ 196,256,200 บาท ลดลง 4,117,000 บาท สมุทรสงคราม ขอรับ 150.645,000 บาท ลดลง 34,793,100 บาท สมุทรสาคร ขอรับ 256,992,000 บาท เพิ่มขึ้น 9,285,700 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝังอ่าวไทย ขอรับ 395,151,700 บาท ลดลง 114,128,300 บาท โดย จ.ชุมพร ขอรับ 201,735,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,691,600 บาท นครศรีธรรมราช ขอรับ 322,419,800 บาท เพิ่มขึ้น 13,973,500 บาท พัทลุง ขอรับ 243,820,800 บาท เพิ่มขึ้น 23,178,100 บาท สงขลา ขอรับ 270,046,200 บาท ลดลง 31,613,600 บาท สุราษฎร์ธานี ขอรับ 240,340,300 บาท ลดลง 10,757,500 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ขอรับ 310,792,000 บาท ลดลง 174.143,700 บาท

กระบี่ ขอรับ 182,130,000 บาท ลดลง 13,577,100 บาท ตรัง ขอรับ 221,722,900 บาท ลดลง 11,321,700 บาท พังงา ขอรับ 157,425,900 บาท ลดลง 16,185,100 บาท ภูเก็ต ขอรับ 154,252,600 บาท ลดลง 43,093,700 บาท ระนอง ขอรับ 145,385,900 บาท ลดลง 43,862,600 บาท สตูล ขอรับ 191,293,900 บาท ลดลง 434,300 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ขอรับ 196,465,600 บาท ลดลง 167,722,400 บาท นราธิวาส ขอรับ 133,892,900 บาท ลดลง 120,068,600 บาท ปัตตานี ขอรับ 136,944,100 บาท ลดลง 140,637,000 บาท ยะลา ขอรับ 133,020,900 บาท ลดลง 129,349,900 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขอรับ 539,383,400 บาท ลดลง 64,174,600 บาท ฉะเชิงเทรา ขอรับ 259,992,400 บาท ลดลง 75,800 บาท ชลบุรี ขอรับ 432,161,300 บาท เพิ่มขึ้น 5,844,100 บาท ระยอง ขอรับ 344,877,900 บาท ลดลง 25,782,200 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ขอรับ 282,778,300 บาท ลดลง 135,318,800 บาท จันทบุรี ขอรับ 187,969,100 บาท ลดลง 6,537,000 บาท ตราด ขอรับ 161,879,600 บาท ลดลง 26,289,700 บาท นครนายก ขอรับ 164,230,800 บาท ลดลง 24,002,700 บาท ปราจีนบุรี ขอรับ 231.301,900 บาท ลดลง 9,355,000 บาท สระแก้ว ขอรับ 155,595,300 บาท ลดลง 57,799,200 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ขอรับ 481,527,000 บาท ลดลง 16,133,500 บาท โดย จ.บึงกาฬ ขอรับ 200,580,100 บาท เพิ่มขึ้น 1,983,200 บาท เลย ขอรับ 220,336,500 บาท ลดลด 5,207,500 บาท หนองคาย ขอรับ 209,382,400 บาท ลดลง 3,907,400 บาท หนองบัวลำภู ขอรับ 203,749,100 บาท ลดลง 7,138,900 บาท อุดรธานี ขอรับ 301,237,200 บาท ลดลง 12,107,900 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ขอรับ 312,536,900 บาท ลดลง 74,333,100 บาท โดย จ.นครพนม ขอรับ 302,788,700 บาท เพิ่มขึ้น 19,104,300 บาท มุกดาหาร ขอรับ 135,443,500 บาท ลดลง 22,076,400 บาท สกลนคร ขอรับ 267,126,100 บาท ลดลง 18,777,100 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอรับ 335,576,500 บาท ลดลง 122,778,700 บาท จ.กาฬสินธุ์ ขอรับ 283,772,700 บาท ลดลง 27,185,200 บาท ขอนแก่น ขอรับ 317,347,200 บาท ลดลง 33,312,500 บาท มหาสารคาม ขอรับ 247,480,500 บาท ลดลง 23,172,000 บาท ร้อยเอ็ด ขอรับ 265,079,800 บาท ลดลง 20,295,300 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ขอรับ 442,043,200 บาท ลดลง 37,478,800 บาท โดย จ.ชัยภูมิ ขอรับ 249,916,800 บาท ลดลง 9,652,600 บาท นครราชสีมา ขอรับ 406,862,400 บาท ลดลง 7,434,100 บาท บุรีรมย์ ขอรับ 346,655,900 บาท เพิ่มขึ้น 7,149.400 บาท สุรินทร์ ขอรับ 301,011,100 บาท เพิ่มขึ้น 3,845,400 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ขอรับ 367,813,800 บาท ลดลง 105,626,200 บาท โดย จ.ยโสธร ขอรับ 248,397,600 บาท เพิ่มขึ้น 16,800,400 บาท ศรีสะเกษ ขอรับ 308,307,700 บาท ลดลง 1,922,000 บาท อำนาจเจริญ ขอรับ 218,782,500 เพิ่มขึ้น 385,800 บาท อุบลราชธานี ขอรับ 274,056,200 บาท ลดลง 72,779,800 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอรับ 205,398,700 ลดลง 182,551,300 บาท เชียงใหม่ ขอรับ 234,000,000 ลดลง 139,933,600 บาท แม่ฮ่องสอน ขอรับ 225,701,800 บาท ลดลง 15,849,00 บาท ลำปาง ขอรับ 198,817,200 บาท ลดลง 49,754,200 บาท ลำพูน ขอรับ 155,725,100 บาท ลดลง 44,733,900 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ขอรับ 266,342,400 บาท ลดลง 157,702,600 บาท โดยเชียงราย ขอรับ 270,980,000 บาท ลดลง 70,003,200 บาท น่าน ขอรับ 217,567,200 บาท ลดลง 25,788,300 บาท พะเยา ขอรับ 204,402,500 บาท ลดลง 28,645,500 บาท แพร่ ขอรับ 193,439,300 บาท ลดลง 15,861,700 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ขอรับ 442,466,400 บาท ลดลง 41,895,700 บาท โดย จ.ตาก ขอรับ 262,519,700 บาท เพิ่มขึ้น 7,748,900 บาท พิษณุโลก ขอรับ 237,980,500 บาท ลดลง 16,816,400 บาท เพชรบูรณ์ ขอรับ 230,664,800 บาท ลดลง 24,836,500 บาท สุโขทัย ขอรับ 165.519,400 บาท ลดลง 34,886,800 บาท อุตรดิตถ์ ขอรับ 184,945,200 บาท ลดลง 35,957,500 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ขอรับ 315,386,400 บาท ลดลง 87,125,400 บาท โดย จ.กำแพงเพชร ขอรับ 241,389,400 บาท ลดลง 546,800 บาท นครสวรรค์ ขอรับ 278,317,900 บาท เพิ่มขึ้น 5,775,300 บาท พิจิตร ขอรับ 120,870,800 บาท ลดลง 87,929,700 บาท และ อุทัยธานี ขอรับ 201,998,400 บาท ลดลง 530,700 บาท

โดยงบประมาณ 24,000,000,000 บาท จัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ "งบจังหวัด"ประจำปี 2563
เชื่อว่างบก้อนนี้ ไม่น่าจะถูกปรับลดอีก ในช่วงที่มีการแปรญัตติของส.ส.ในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่รวมงบที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด รวมกทม.และพัทยา ที่เป็นหน่วยงานขอรับการอุดหนุนปี 2563 อีก 55,251,976,900 บาท ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11,192,915,900 บาท

โดยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติ ตัดลดเพิ่มในเดือนพ.ย.และ ธ.ค.นี้ ก่อนจะเข้าสู่วาระ2-3 ในเดือน ม.ค. 63 ตามปฏิทินงบประมาณ.
กำลังโหลดความคิดเห็น...