xs
xsm
sm
md
lg

สหรัฐฯ คงไทยอยู่บัญชีWL

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

"พาณิชย์"แจ้งข่าวดี สหรัฐฯ คงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในบัญชี WL เท่าเดิม หลังปลื้มผลการทำงานของไทย ทั้งการคุ้มครองและปราบปราม การเข้าร่วมพิธีสารมาดริด แถมมีการชี้แจงความคืบหน้าการทำงานต่อเนื่อง "สนธิรัตน์"ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมทำงานหนัก เตรียมลุยจัดการปัญหาให้สิ้นซาก หวังปลดไทยออกจากทุกบัญชี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) โดยในปีนี้ ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) ได้ต่อไป หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็น WL เมื่อปลายปีที่แล้ว

การจัดอันดับในปีนี้ สหรัฐฯ ได้ชื่นชมนโยบายและความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยเฉพาะรัฐบาลที่จริงจังในการปราบปราม ทำให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม และยังได้ชมกระทรวงพาณิชย์ ที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และยังมีการชี้แจงความคืบหน้าการทำงานกับรัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐฯ ได้รับทราบถึงนโยบายและการดำเนินการต่างๆ และประเมินสถานะของไทยบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

"การจัดสถานะประจำปีนี้ ถือว่าน่าพอใจ และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด ทั้ง กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน อย. เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้ต่อไป"นายสนธิรัตน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม การรักษาสถานะของไทยไว้ในบัญชี WL หรือผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต ยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ การพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...