xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องของ“เผด็จการ”กับ“ชาติไทย!” (ตอนสิบห้า) แค่ ฟัง-อ่าน-ไม่พอ...ต้องทำให้เป็นจริงด้วย!

เผยแพร่:   โดย: ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย


“...ข้าพเจ้าขอฝากคติไว้เป็นเครื่องกำกับใจ คุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”

พระบรมราโชวาท “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน 249

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาท “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันที่11 ธันวาคม 2512

“...รัฐบาลนั้น เป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันสำคัญของประเทศ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยถือว่าชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นสิ่งที่ปรารถนา ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร...”

พระบรมราโชวาท “ในหลวงรัชกาลที่9” พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 14 สิงหาคม 2529

“...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และเสริมสร้างความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ที่อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสขึ้นมา ก็เพื่อให้ “ผู้มีอำนาจ” ในอดีตและปัจจุบันทั้งหลายที่ชอบพูดว่า “รัก-ในหลวงรัชกาลที่ 9-ยิ่งชีวิต” ได้รู้ว่า

“ผู้มีอำนาจ” ที่ยังมีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์-อยู่บ้างและเคยทำชั่วมาในอดีตและปัจจุบัน (และที่กำลังคิดจะทำ) ต้องรีบเร่งกลับตัวกลับใจลด-ละ-เลิกทำชั่วโดยไวแล้วหันกลับมาทำความดีให้ชาติและประชาชนในทันที

ชาติไทยที่ผ่านมา...ประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้ออกมาปกป้องรักษาชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฯลฯ ด้วยการเสียสละเวลา-เงินทองทรัพย์สิน-เลือดเนื้อและชีวิตอย่างกล้าหาญครั้งแล้วครั้งเล่า

ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสกปรก ทั้งด้วยการซื้อเสียงด้วยเงินและการโกงสารพัดเอาชนะการเลือกตั้งเหนือคู่แข่งทางการเมือง จนได้เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล เพื่อใช้อำนาจรัฐบริหารชาติตามกฎหมาย

ทว่า...แทนที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะใช้อำนาจรัฐบริหารชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชาติและประชาชน รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งสกปรกส่วนใหญ่ กลับใช้อำนาจรัฐอย่างอธรรมโกงชาติและประชาชน จนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่ จำต้องยุบสภาหรือไม่ก็โดนทหารทำรัฐประหาร โค่นล้มลงก่อนจะหมดวาระอยู่ในอำนาจ 4 ปีเสมอ

รัฐบาลจากการเลือกตั้ง(สกปรก)ที่ผ่านมา จึงบริหารชาติเพียงเพื่อการกอบโกยผลประโยชน์สารพัดให้ตนและพวกพ้อง โดยไม่เคยมีการปฏิรูปชาติอย่างแท้จริง!

ส่วนรัฐบาลที่ยึดอำนาจรัฐด้วยปืน ด้วยวิธีรัฐประหารที่ผ่านมา ก็ขึ้นปกครองชาติโดยมิได้ทำการปฏิรูปชาติเพื่อเอาคนดีขึ้นปกครองชาติ และป้องกันคนชั่วมิให้มีอำนาจได้อย่างสัมฤทธิผล แถมบางรัฐบาลที่ยึดอำนาจด้วยปืน ยังกลับไม่ลงโทษกลุ่มคนชั่วโกงชาติอีกด้วย ซ้ำร้ายยังบ้าอำนาจและโกงชาติ เฉกเช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสกปรก ที่ตนอ้างเหตุผลนานัปการในการทำรัฐประหารโค่นล้มลง

รัฐบาลรัฐประหารยึดอำนาจรัฐด้วยปืนที่ผ่านมา จึงเป็นแค่รัฐบาลชั่วคราว ที่เข้ามาเพียงเพื่อ “ผลัดกันโกงกินสมบัดิชาติ” เท่านั้นเอง

ที่ผ่านมา...ชาติไทยจึงมีเพียง “ผู้นำ” กับประชาชนผู้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ที่ต่อสู้เพื่อชาติอย่างแท้จริงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยรางวัลของ “ผู้นำ” กับประชาชนผู้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ผู้มุ่งมั่นทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์นี้ คือการบาดเจ็บ-ความตาย-คดีความ-คุกตะราง ฯลฯ ขณะที่ “กลุ่มการเมือง” ทั้งทหารและนักการเมืองได้เสวยสุข จากการย่ำยีชาติให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ จนเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง คือ เลือกตั้งสกปรก-ยุบสภา-หรือ-รัฐประหาร!

“ผู้นำ” ที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐประหาร ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังไร้ซึ่ง “ผู้นำราชสีห์” ที่ทำเพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มีแต่ “ผู้นำ...” ส่วนใหญ่ที่ไร้ค่าในสายตาประชาชน เพราะ “ผู้นำ...” เหล่านั้นมักทำเพื่อตนเองและพวกพ้องนั่นเอง

ใครที่รัก “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ด้วยใจจริง! โดยเฉพาะ “ผู้นำ-ที่มีอำนาจ” ทั้งหลาย ต้องมิใช่แค่พูดพร่ำ! แต่ต้องทำดีตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง...!!!
กำลังโหลดความคิดเห็น