xs
xsm
sm
md
lg

ปรับเกณฑ์ภาษีเครื่องดื่ม ยึดตามระดับความหวาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ กำหนดวิธีจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมตามระดับความหวานใน 5 ระดับ แต่เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวกำหนดให้ 2 ปีแรกหลังการบังคับใช้กฎหมายภาระการจ่ายภาษีจะยังใกล้เคียงกับที่เคยจ่ายในปัจจุบัน ส่วนการปรับขึ้นอัตราภาษีจะดำเนินการหลังครบ 2 ปีนั้นจะทำการปรับขึ้น 100%

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวถึงการบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลวันที่ 16 ก.ย.นี้ ว่า กรมสรรพสามิต จะเริ่มนำมาตรการภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีความหวานมาใช้ควบคู่กับมาตรการในการรณรงค์ลดความหวานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการอ้างอิงความหวานนั้น จะใช้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และดำเนินการตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ได้เคยมีมติให้เก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพไปแล้ว เมื่อปี 59

ทั้งนี้ วิธีการจัดเก็บภาษีนั้น จะแบ่งค่าความหวานเป็น 5 ระดับ คือปริมาณน้ำตาลต่ำกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร, ระดับ 6-10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร, ระดับ 10-14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร, ระดับ 14-18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และระดับ 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรขึ้นไป ทั้งนี้ ค่ากลางของระดับน้ำตาลของผู้ผลิตเครื่องดื่มในไทย ใช้อยู่ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 10-14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการปรับตัว กรมสรรพสามิตจึงกำหนดให้ในระยะ 2 ปีแรกหลังการบังคับใช้กฎหมายจริงนั้น ภาระภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานในกลุ่มดังกล่าว นี้ จะยังคงมีความใกล้เคียงในปัจจุบัน ขณะที่เครื่องดื่มประเภทที่ปลอดน้ำตาล หรือเครื่องดื่มที่ใช้สารความหวานทดแทนน้ำตาล เช่น หญ้าหวาน จะเสียภาษีในอัตราที่ถูกลงกว่า 20-30%

ส่วนแนวทางการปรับภาษีจะดำเนินการหลังครบ 2 ปี ของการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะดำเนินการปรับแบบขั้นบันได ซึ่งการปรับขึ้นภาษีดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ 3 ครั้ง รวมระยะเวลาในการปรับภาษีทั้งสิ้น 6 ปี โดยการปรับอัตราภาษีขึ้นครั้งแรกนั้นจะเป็นการปรับขึ้น 100% โดยแนวทางดังกล่าวกรมสรรพสามิตย้ำว่าได้มีการหารือกับผู้ประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่าการปรับภาษีจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีก

นายณัฐกร กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องการลดปริมาณน้ำตาลเครื่องดื่มนั้นจะมีมาตรการทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการต้องมีการลงทุนปรับสูตรเครื่องดื่มใหม่เพื่อหันมาใช้น้ำตาลเทียมเนื่องจากหลังจาก 6 ปีของการปรับอัตราภาษีคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาก แต่คงไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการถึงขนาดต้องปิดกิจการ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมสรระสามิตมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มราว 18,000-20,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนในอนาคตเครื่องดื่มที่เข้าข่ายต้องถูกเก็บภาษีจากการมีกฎหมายใหม่ เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง นมเปรี้ยว และนมถั่วเหลือง หลังจากที่ปัจจุบันได้รับยกเว้นภาษี ด้วยเหตุผลของการมีส่วนผสมทางด้านการเกษตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...