xs
xsm
sm
md
lg

อย่าเรื่องเยอะเรื่องรัฐธรรมนูญ...

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ป้อมพระอาทิตย์
โดย โสภณ องค์การณ์

การเมืองเรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญยังไม่ไปถึงไหน ผู้คนยังคาดเดากันเหมือนเดิมว่าจะมีประชามติหรือไม่ และมีจะผ่านหรือไม่ เถียงกันไปมา เปลืองทั้งเงินเดือนผู้เกี่ยวข้อง และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายการทำประชามติอีก 3 พันกว่าล้านบาทในยามเศรษฐกิจติดหล่ม

ถ้าไม่ผ่านก็เปลืองเงิน ทั้งเวลา คนได้รับเบี้ยเลี้ยงได้ประโยชน์จากงบค่าใช้จ่ายตางๆ ถ้าประชามติผ่าน ประชาชนก็ได้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่รู้ว่าดีหมดหรือดีบ้างไม่เข้าท่าบ้าง เพราะมีข้อจำกัดการแสดงความคิดเห็นของผู้รู้ ไม่ได้บอกให้ชาวบ้านรู้ว่าควร “เอา” หรือ “ไม่เอา”

เราก็จะได้รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ชาวบ้านไม่แน่ใจว่าคนไทยมีสติปัญญาเขียนรัฐธรรมนูญได้แค่นี้ จะเอามาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศ เมื่อมีเงื่อนงำ ใครจะเต็มใจเสนอรัฐธรรมนูญทูลเกล้าให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธย

“ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ” ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญดีเลิศ ย่อมต้องกล้าทนต่อการถูกชำแหละพิสูจน์ว่ามีจุดเด่น จุดเลวอย่างไร มีใครหมกเม็ดให้ใครคิดการใหญ่หรือไม่ ยิ่งมีการหวาดระแวง ห้ามวิเคราะห์บอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รู้ ก็ชวนให้เชื่อว่าเป็นของไม่ดีแน่

สภาวะลูกผีลูกคนปัจจุบันเป็นแบบนี้ “ถ้าจะมีประชามติ ก็ต้องมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญผ่าน ถ้ามีสัญญาณชัดว่าจะไม่มีโอกาสผ่านประชามติ ก็จะไม่มีประชามติ” ถึงอย่างไร ท่านผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีก็ได้ประกาศด้วยมาดหน้าซื่อแล้ว “ผ่านหรือไม่ผ่าน รัฐบาลก็อยู่ต่อ”

ดังนั้น ถ้าไม่ทำเรื่องเยอะ พิธีกรรมล้ำลึกเกินทน บ้านเมืองลดความขัดแย้งได้!

โปรดจำไว้ให้ดีนะขอรับ ถ้าพลิกผันไปจากนี้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง และไม่มีใครรับประกันได้ว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว จะไม่มีปัญหาการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่มมวลชน การปะทุอารมณ์ของชาวบ้านซึ่งไม่พอใจกับปัญหาเศรษฐกิจเน่าเรื้อรังนาน

เรื่องรัฐธรรมนูญ กระพ้มมีข้อเสนอง่ายๆ เสนอคุณท่านผู้นำเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาหญ้าปากคอกนี้! ทำได้ไม่ยาก ไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนปฏิบัติ ประหยัดงบประมาณแน่ๆ ยิ่งจำเป็นต้องทำเพราะคุณท่านยังมีภารกิจสำคัญอื่นๆ ค้างอยู่ และไม่ได้เริ่มทำอีกมากมาย

โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กรตำรวจ ถ้าไม่ยกเครื่องใหม่ จัดวางโครงสร้างให้ดี มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม กำจัดระบบเส้นสาย ทุกคนยากดีมีจนต้องอยู่ภายไต้กฎหมาย ถ้ายังไม่ทำ การเมืองประชาธิปไตยไม่มีวันสงบ

ถึงวันนั้น จะมีชาวบ้านถามว่าทำไมจึงมีปัญหา “เยี่ยวไม่สุด” ซ้ำซาก มีคำอธิบายอย่างไรให้วิญญูชนคนมีสติปัญญาเชื่อและเข้าใจว่าการปฏิรูปตำรวจยากเกินสติปัญญาความรู้ ความสามารถของท่านและคนอื่นๆ ในประเทศนี้ โดยใครๆ ก็รู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่

คุณท่านมีอำนาจพิเศษมาตรา 44 ไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้น เมื่อเล็งเห็นผลชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีแววว่าจะสร้างความแตกแยกร้าวฉานของคนในบ้านเมือง ก็ย่อมต้องหาทางเลือกใหม่ว่าจะไปทางไหน แม้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องปากท้องของชาวบ้านทั่วไป

คุณท่านและคณะได้กระทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ไปแล้วใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมาแทน กระพ้มเสนอว่าคุณท่านนำมาประกาศใช้อีกครั้งทันที เพราะได้ผ่านการทำประชามติ และใช้งานมาได้หลายปี เพียงแต่ปรับแต่งเติมบ้าง

ประเด็นที่ชาวบ้านทั่วไปอยากให้มี และคุณท่านได้ป่าวร้องว่ามีอยู่ในฉบับร่างปัจจุบัน คือบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการปัญหาทุจริต เรื่องอายุความ โทษทัณฑ์ สามารถนำแทรกได้ และปรับบทบัญญัติว่าด้วยวุฒิสมาชิก เสร็จแล้วใช้มาตรา 44 ประกาศใช้เลย

ไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินและสร้างความเหนื่อยยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชาวบ้านก็ไม่ต้องขัดแย้ง หมกมุ่นอยู่กับการคาดเดาว่าจะ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” สำคัญเพียงแต่ว่าคุณท่านหรือบางคนในคณะของคุณท่านยินดีกับการมีรัฐธรรมนูญหรือไม่

ถ้าเลือกตั้งในเร็ววัน คุณท่านและพวกก็จะได้ลงจากหลังเสือโดยเร็ว จากนั้นใครจะพักผ่อนหรือต่อยอดขอสืบทอดงานการเมืองดิ้นรนขอเป็นนายกฯ ก็สุดแล้วแต่เวรกรรม ชาวบ้านจะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพวกขี้โกงหน้าเดิมเข้ามาโกงรอบใหม่ หรือเลือกคนดี

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีบทบัญญัติเหมาะสม ร่างโดยตัวแทนของประชาชน ผ่านประชามติเรียบร้อย คุณท่านก็ได้ใช้ในยามปกติและวิกฤต รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ต้องถูกฉีกทิ้งเพื่อให้เข้าองค์ประกอบธรรมเนียมปฏิบัติของการรัฐประหารรัฐบาล เมื่อคุณท่านเป็นผู้ฉีกทิ้ง ก็ย่อมมีทั้งสิทธิและอำนาจนำกลับมาปรับแต่งเล็กน้อย แล้วประกาศใช้ใหม่ ชาวบ้านทั่วไปไม่น่าจะมีประเด็นอะไรคัดค้านนอกจากสัมภเวสีกาฝากแผ่นดินซึ่งใช้รัฐธรรมนูญเป็นตั๋วนำทางเข้ามากุมอำนาจรัฐแล้วปล้นทรัพย์สินอย่างที่ได้ทำ

เอ่อ! ถ้าคุณท่านได้อ่านบทความนี้ แล้วบอกว่าทำไม่ได้หรอก กรุณาสื่อสารผ่านการแถลงขาวด้วยว่าด้วยเหตุใดจึงทำไม่ได้ มีปัญหาอะไร ถ้าทำแล้วจะเกิดความวุ่นวายอย่างไร

หรือต้องให้มีกระบวนการดันทุรังเอาร่างรัฐธรรมนูญแต่งใหม่เท่านั้น จึงจะสมเจตนา ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ หรือของใคร และโปรดบอกด้วยว่าเมื่อเทียบกับฉบับปี 2550 มีข้อด้อย ข้อดี มีประเด็นได้เสียแตกต่างกันอย่างไรด้วยนะขอรับ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้ชาวบ้านกินอิ่มนอนหลับ หรือขจัดปัญหาปากท้องความยากจน แต่อย่างน้อยที่สุดต้องให้โอกาสชาวบ้านได้ใช้สิทธิอย่างสมบูรณ์ มีกฎหมายคุ้มครอง เพื่อต่อสู้กับสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรมในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมสามานย์

ถ้าคุณท่านมีอำนาจ แล้วไม่ใช้อำนาจสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน คงไม่มีเหตุผลอื่นๆ สำหรับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศ ถ้าคุณท่านทำเพื่อชาวบ้าน ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนพ้องน้องพี่ เอาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย ปัญหาอื่นๆ ก็เป็นเรื่องเล็ก

ทุกลมหายใจเข้าออก คุณท่านควรห่วงเรื่องเดียว “อย่าให้ประชาชนคนดีผิดหวัง”ที่ผ่านมาชาวบ้านสงสัยนานแล้วว่าแผ่นดินไทยนี้เพื่อใคร ทำไมความมั่งคั่งของทรัพย์สินแผ่นดินไม่ได้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้ลืมตาอ้าปากมีชีวิตดีขึ้นจากทรัพย์มรดกของชาติ

กลัวเหลือเกินว่าอีกไม่นานเกินรอ แผ่นดินไทยจะอยู่ในอุ้งมือของทุนต่างชาติ


เปิดเผยทรัพย์สิน สนช.-คสช.รัฐบาล สำนึกเบื้องต้น ไม่ต้องร้องขอ !!
เปิดเผยทรัพย์สิน สนช.-คสช.รัฐบาล สำนึกเบื้องต้น ไม่ต้องร้องขอ !!
กลายเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเกิดขึ้นจนได้ สำหรับ สมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนบางกลุ่มที่ทำท่ายึกยักไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) โดยอ้างว่ากฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้ หรือบางคนอ้างว่าไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช.ทำให้ตั้งตัวไม่ทัน โดยเฉพาะการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ในรัฐวิสาหกิจที่เป็นคู่สัมปทานกับรัฐทำให้มีการโอนหุ้นไม่ทัน หรือบางคนไปไกลยิ่งกว่านั้นก็คือเวลานี้เป็นสถานการณ์พิเศษและเข้ามาทำหน้าที่แบบเฉพาะกิจไม่นานจึงน่าจะยกเว้นไปก่อน อ้างกันสารพัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...