xs
xsm
sm
md
lg

ค้านคืนชีพหวยออนไลน์ เครือข่ายหยุดพนันเชื่อเอื้อบางกลุ่ม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน-"ส.ว.สรรหา"ค้านคืนชีพหวยออนไลน์ ด้าน“เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน” ร้องตรวจสอบความโปร่งใส เชื่อมีความไม่ชอบธรรม เอื้อประโยชน์คนบางกลุ่ม

วานนี้(28 พ.ค.55)ในการการประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ตามที่รมช.คลังยืนยันว่าจะดำเนินโครงการหวยออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เงินไปบริหารประเทศ แต่ตนไม่เคยเห็นประเทศไหนดำเนินนโยบายโดยการเอาเงินจากการพนันไปพัฒนาประเทศ เพราะการพนันทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่าง ทั้งทำให้เสียทรัพย์ ทำให้ครอบครัวเสียหาย ฯลฯ จึงขอเรียกร้องไปยังรมช.คลัง ให้ติดป้ายโทษการพนันที่ตู้หวยออนไลน์ เร่งสร้างงานให้ประชาชนลดจำนวนคนว่างงาน เพื่อให้คนมีงานทำจะได้ลดการตั้งความหวังจากการพนัน ควบคุมสื่อของรัฐอย่าแสวงหาประโยชน์ในการขยายข่าวที่ใบ้หวย เพื่อไม่ให้ประชาชนเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง และให้รมช.คลังคัดลายมือโทษของการพนัน ส่งนายกรัฐมนตรี
ที่รัฐสภา เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน พร้อมด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนไม่พนัน กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการดำเนินงานที่ขาดธรรมาภิบาล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีเดินหน้าโครงการตู้สลากอัตโนมัติ (หวยออนไลน์) การไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ปัญหาการนำเงินที่ได้จากรายได้ไปเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ.พนัน พ.ศ. 2478 เพื่อเปิดทางบ่อนและให้หนี้พนันถูกกฎหมาย ทั้งนี้ เครือข่ายเยาวชนฯ ได้แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยนำหุ่นหวยออนไลน์จำลอง มาทำลาย เพื่อคัดค้านในเรื่องดังกล่าว

นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า เครือข่ายฯได้เฝ้าระวังเกาะติดสถานการณ์ปัญหาการพนันมาโดยตลอด และเห็นตรงกันว่าเจตนาของรัฐบาลจะกลายเป็นการชักนำให้คนหันมาเล่นพนันเพิ่มมากขึ้น วิธีนี้นอกจากจะไม่ได้ตอบโจทย์สังคมแล้ว กลับเป็นการทำลายมอมเมาประชาชน นำไปสู่ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสังคม อาชญากรรม ดังนั้นเครือข่ายฯขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ขอคัดค้านการเพิ่มพื้นที่การพนัน เพื่อมอมเมาประชาชนทุกรูปแบบ และขอเรียกร้องต่อวุฒิสภาให้มีจุดยืนในการช่วยลดพื้นที่การพนัน ปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลการพนัน 2.ขอให้คณะกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ช่วยตรวจสอบธรรมาภิบาล ความไม่โปร่งใสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อมุ่งสู่การทำให้สำนักงานสลากฯเป็นองค์กรที่หารายได้ไปเพื่อให้ประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง มากกว่าการมุ่งหารายได้ด้วยการมอมเมาประชาชนและเพิ่มพื้นที่การพนัน

ข้อ 3.ขอให้คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตรวจสอบและศึกษาถึงผลกระทบทางสังคม เด็กและเยาวชน จากการออกตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติ และการแก้ไข พ.ร.บ.พนัน พ.ศ. 2478 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และ 4.ขอให้คณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ ช่วยยับยั้งการมอมเมาประชาชนจากการพนัน โดยเฉพาะการอนุญาตให้จำหน่ายสลากอัตโนมัติ และการแก้ไข พ.ร.บ.พนัน พ.ศ. 2478

ด้าน นายอิมรอน เชษฐวัฒน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้มีเสียงวิภาควิจารณ์ต่อสำนักงานสลากฯเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดข้อครหาถึงผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเพราะยังไม่สามารถแก้ไขการขายสลากเกินราคาได้เลย ประกอบกับความพยายามในการผลักดันเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติซึ่งอ้างกันว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีทางเป็นไปได้ และเราไม่ต้องการให้กองสลากกลายเป็นเครื่องมือหาเสียงเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าต่อไป โดยล่าสุดมีสัญญาณที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังว่าจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งๆที่ยังไม่มีรายได้ของตนเอง และจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้อีกมากมาย ขณะเดียวกันในกรณีของการผลักดันร่าง แก้ไข พ.ร.บ.พนัน พ.ศ. 2478 ก็เพื่อต้องการให้บ่อนพนันถูกกฎหมายทำได้และง่ายขึ้น ด้วยการออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการทำให้หนี้พนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถบังคับฟ้องร้องกันได้

“เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ในช่วงที่เกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 อย่างรีบเร่ง ยิ่งทำให้ภาคประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการปรับปรุงแก้ไข ร่างกฎหมายดังกล่าว แม้จะเข้าใจว่าช่วงนี้รัฐบาลเกิดการขาดดุลจากนโยบายประชานิยม จึงเสนอให้มีแนวทางในการหารายได้มาชดเชย แต่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ เพราะจะเป็นการเพิ่มจำนวนผีพนันให้เกิดขึ้นในประเทศ ผลกระทบทางสังคมจะไม่คุ้มกันเลย หากดูข้อมูลการสำรวจสถานการณ์พนัน โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 พบว่า มีเงินหมุนเวียนในวงจรพนันของไทยสูงถึง 350,000 ล้านบาท หากมีนโยบายขยายการพนันแบบนี้ วงเงินจะยิ่งเพิ่มขึ้นและการทำลายสังคมก็มากขึ้นตามไปด้วย” นายอิมรอน กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น