xs
xsm
sm
md
lg

รพ.วิชัยเวชฯเตรียมกระจายหุ้น คาดขายIPO135ล.หุ้นไตรมาส2

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน - " โรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ "เตรียมกระจาย 135 ล้านหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป คาดขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนไตรมาส 2 ปีนี้ ที่ปรึกษาฯ มั่นใจจุดเด่นอยู่ที่ทีมบริหารมีประสบการณ์และบุคลากรแพทย์ที่เชี่ยวชาญสูง รวมทั้งเครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐานสากลแถมตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน แนวโน้มการขยายกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ VIH เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 135 ล้านหุ้น ขณะนี้ได้ผ่านการอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และพร้อมจะเสนอขายหุ้นและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้

ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการทุกสาขาโรค และมี บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งได้เปิดศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ ตลอดจนศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส พร้อมทั้งได้ตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางการแพทย์ สำหรับชาวตะวันออกกลาง และได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 58

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 54 เครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งสิ้น 520 เตียง และมีห้องตรวจสำหรับให้บริการผู้ป่วยนอก 59 ห้อง ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอกประมาณ 1.55 ล้านคนต่อปีในชั่วโมงทำการปกติ ให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรค

" นับตั้งแต่ปี 54 ที่ผ่านมา เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยและสะท้อนถึงการยกระดับความสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเนื่องของเครือ และจะขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในระดับมาตรฐานสากล ทำให้เครือโรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 54 เครือโรงพยาบาลฯ มีรายได้รวม 1,068 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า 10 % และมีกำไรสุทธิ 40.17 ล้านบาท " นางสายสุณี กล่าว

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว คาดว่าจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไตรมาส 2 ปีนี้

" ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 25 ปี เครือโรงพยาบาลมีพัฒนาการตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง จากจุดเด่นและกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญในปัจจุบัน อีกทั้งกระจายความเสี่ยงของรายได้จากกลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายและลูกค้าทั่วไปที่หลากหลาย ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง จึงเชื่อว่า เครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต "

ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท และเป็นหุ้นIPO ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ การขยายกิจการโรงพยาบาลและชำระคืนเงินกู้บางส่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...