xs
xsm
sm
md
lg

KTBปล่อยกู้กว่า3พันล. หนุนEARTH

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามในสัญญาวงเงินหมุนเวียนร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) วงเงินรวม 3,080 ล้านบาท โดยบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย
สำหรับ เงินที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการสั่งซื้อถ่านหินจากเหมืองที่เป็นพันธมิตรของ EARTH และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขุดถ่านหินจากเหมืองของบริษัท เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบางส่วนสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันมากขึ้น ผนวกกับการรุกขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้ EARTH มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งแนวโน้มของอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 55 คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อต้องการขยายธุรกิจในช่วงเร่งด่วน
" การที่ EARTH ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอย่างยิ่ง เพราะเป็นวงเงินที่สูง น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ EARTH ได้เป็นอย่างดี "
นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะEARTH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก เห็นได้จากธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมถ่านหินที่บริษัทดำเนินการอยู่ ประกอบกับในปีนี้บริษัทยังมีแผนขยายธุรกิจอย่างชัดเจน อีกทั้งผลงานก็มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการให้เงินหนุนดังกล่าว เพื่อสร้างการเติบโตและช่วยลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงเสริมศักยภาพและเตรียมรับการแข่งขันอันเข้มข้นในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...