xs
xsm
sm
md
lg

สภาที่ปรึกษาฯจี้ ศอ.บต.แก้สารพันปัญหา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดือด ที่ปรึกษาตัวแทนภาคสื่อมวลชน จี้ ศอ.บต. เร่งแก้ปัญหาการค้าน้ำมันเถื่อน ยาเสพติด และข้าราชการประพฤติมิชอบ พร้อมให้ ศุลกากร สรรพสามิตและตำรวจมาชี้แจ้งถึงสาเหตุการไม่จับกุมปล่อยปละละเลยจนมีปัญหาทั่วเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้มีการประชุมสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( สปต) โดยมีนายอาซิส เบญหาวัน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ระดับ ผอ.กอง ร่วมรับฟัง และชี้แจงรายละเอียด โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ที่ปรึกษาฯภาค สื่อมวลชน ได้นำเรื่อง การลักลอบค้าน้ำมัน การค้ายาเสพติด และข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประพฤติมิชอบ เข้าสู่การประชุม เพื่อให้ ศอ.บต. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นายไชยยงค์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยให้ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน ใน จ.สงขลา สตูล และ นราธิวาส เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง น้ำมันเถื่อนระบาดจาก อ.สุไหงโก-ลก จนถึง จ.เพชรบุรี มีการลักลอบนำเข้ามาทั้งทางเรือ และทางรถยนต์ ผ่านทางด่านศุลกากร อ.สะเดา วันละกว่า 250 คัน และผ่านทางด่านศุลกากร อ.สุไหงโก-ลก วันละกว่า 200 คัน ผ่านทางด่านวังปราจัน อ.ควนโดน จ.สตูลวันละกว่า 200 คัน มีการต่อท่อจากฝั่งมาเลเซีย ข้ามมายัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันละไม่ต่ำกว่า 400,000 ลิตร โดยมีรถบรรทุก 10 ล้อ ขนถ่ายไปยัง จ.เพชรบุรี และยังมีน้ำมันเถื่อน ที่ลักลอบน้ำเข้าทางเรือประมงดัดแปลง ทางด้าน อ่าวไทย และ อันดามันอีก

ทั้งนี้ รวมแต่ละวันจะมีการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลิตรต่อวัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่จับกุม ทั้งที่น้ำมันเถื่อน ที่บรรทุกมากับรถกระบะดัดแปลงติดถังน้ำมัน 2,000-3,000 ลิตรต่อคัน วิ่งผ่านด่านศุลกากรกรทุกแห่ง แต่ไม่มีการจับกุมผู้ทำความผิดแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับการระบาดของยาเสพติด ที่ระบาดหนักใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใน 3 จังหวัดมียาเสพติด 2 ชนิด 1. ยาเสพติดท้องถิ่นนิยม คือน้ำใบกระท่อมมาต้นผสมยาแก้ไอ น้ำอัดลม และตัวยาอื่นๆ จำหน่ายในราคาขวดละ 30 บาท 2. คือยาบ้า ยาไอซ์ โดยมีกลุ่ม ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) ส่วนหนึ่ง เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทั้งจำหน่ายในพื้นที่และส่งออกยังต่างประเทศ โดยมี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางในการกระจายยาเสพติดไปสู่ จังหวัดต่างๆ

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจ และ ป.ป.ส. ไม่ได้สนใจปราบปรามอย่างจริงจัง จนปัจจุบัน พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีหมู่บ้านปลอดยาเสพติดแม้แต่หมู่บ้านเดียว การปราบปรามทั้งน้ำมันเถื่อน และยาเสพติด วันนี้กลายเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในขณะที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ศุลกากร สรรพสามิต ตำรวจ ป.ป.ส. ยังไม่มีการปราบปรามผู้ทำผิดอย่างจริงจัง

นายไชยยงค์ กล่าวต่อไปว่า ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมีความประพฤติมิชอบ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ทำผิดกฎหมายทั้ง 2 กลุ่มโดยมีข้าราชการกลุ่มหนึ่งทำผิดเสียเอง เช่น การค้าน้ำมันเถื่อน เหล้าเถื่อน บุหรี่เถื่อน และการค้ายาเสพติด ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุน เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนและยาเสพติด โดยเฉพาะตำรวจไม่จับกุมผู้ทำความผิดซึ่งหน้าปล่อยให้มีการขายน้ำมันเถื่อนเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมือง จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ถึงความหย่อนยานของการใช้กฎหมาย ทำให้เสียหายในด้านนิติรัฐ

ทั้งนี้ นายไชยยงค์ ขอให้ ศอ.บต. ตรวจสอบและสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพสามิต ศุลกากร ป.ป.ส. และหน่วยงานฝ่ายปกครอง สั่งการให้หน่วยงานทั้งหมดเข้มงวด กวดขัน ผู้ทำความผิด และให้สืบสวนเอาผิดกับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประพฤติมิชอบ และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมาชี้แจงถึงสาเหตุถึงการที่ปล่อยให้มีการแพร่ระบาด ทั้งของน้ำมันเถื่อน และยาเสพติด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น