xs
xsm
sm
md
lg

จุดจ่ายเช็คช่วยชาติ7.5พันแห่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน- ครม.รับทราบแผนการจ่ายเช็คช่วยชาติ เริ่ม 26 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ ส่วนจุดรับเช็ค มีทั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลานคนเมือง กทม. เขื่อนสิริกิติ์ สถานประกอบการขนาดใหญ่ และห้างยักษ์
นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.รับทราบการรายงานแผนการจ่าย“เช็คช่วยชาติ” ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งจะเริ่มจ่ายเช็คให้กับประชาชนเป็นวันแรกในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ไปจนถึงวันที่ 8 เม.ย.
ล่าสุดจนถึงวันที่ 23 มี.ค. มีผู้ประกันตนลงทะเบียนผู้ประกันตนเพื่อขอรับการช่วยเหลือค่าครองชีพรวมแล้วจำนวน 7,519,964 คน โดยกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบรับรองยืนยันสิทธิจากจำนวนผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนทั้งหมด และได้ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 และออกเช็คแล้วจำนวน 5,547,436 คน และได้ยืนยันสิทธิ ครั้งที่ 2 ซึ่งแจ้งชื่อให้ธนาคารเพื่อออกเช็คครั้งที่ 2 แล้ว 1,207,418 คน
ขณะที่มีการตัดสิทธิบุคลากรภาครัฐที่รับเช็คช่วยชาติจากส่วนราชการ 8,552 คน ส่วนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ และประมวลออกเช็ค ครั้งที่ 3 จำนวน 756,558 คน
ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพ เริ่มทยอยขนส่งเช็คช่วยชาติไปยังสาขาในแต่ละจังหวัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ขณะที่มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่นำเช็คช่วยชาติไปจ่ายให้กับสถานประกอบการของนายจ้างที่ติดต่อไว้ล่วงหน้าและนายจ้างยินยอมให้เข้าไปจ่ายเช็คได้รวม 7,500 แห่ง คิดเป็นจำนวนผู้ประกันตน 2,361,300 คน และได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบตามอำเภอต่างๆ สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง รวม 800 อำเภอ ผู้ประกันตน 1,071,600 คน
รวมทั้งมีการจ่าย ณ ที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือพื้นที่ หรือ จุดนัดหมาย เช่น ลานคนเมือง กทม. , เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ,ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคม จ.ภูเก็ต ,ห้างเทสโก้ โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้ามคาร์ฟูไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น โดยมีผู้ประกันตนจำนวน 2,714,400 คน
ส่วนนายจ้างในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป ที่ไม่ได้ติดต่อไว้ล่วงหน้า หากเปลี่ยนใจ ให้กระทรวงแรงงานนำเช็คช่วยชาติไปจ่ายให้ที่สถานประกอบการ ก็ขอให้แจ้งมาที่ กระทรวงแรงงาน ซึ่งก่อนกำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งรายชื่อพร้อมกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้นายจ้างประชาสัมพันธ์แก่ลูกจ้างและได้นำบัญชีรายชื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไปปิดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอ และเขตพื้นที่เรียบร้อยหมดแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ รับเช็คช่วยชาติ จากนายจ้างหรือที่ว่าการอำเภอ โดยขอให้จดจำ “เลขลำดับที่” ให้ชัดเจนเพื่อรับเช็คช่วยชาติด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น