xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพฯ ร้องนายกฯ บอร์ด NT ดูงานญี่ปุ่นช่วงองค์กรวิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไม่รู้จะมีคนฟังหรือไม่ สหภาพฯ เดือด บอร์ด ผู้บริหารมอบนโยบายพนักงานรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่าย หวังพยุงองค์กรในภาวะวิกฤต แต่กลับวางแผนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น ทนไม่ไหวร้องประธานบอร์ดให้ทบทวนแต่ไขสือไม่รับฟัง ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยความหวังลมๆแล้งๆ อยากให้ออกคำสั่งยกเลิกการไปดูงานครั้งนี้ ‘พงศ์ฐิติ’ ประธานสหภาพฯ NT นัดพนักงานเที่ยงวันศุกร์ที่ 12 ไฮปาร์กใหญ่หน้าอาคาร NT1

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2566 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอให้พิจารณาออกคำสั่งให้บอร์ด NT ยกเลิกการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 22-27 พ.ค.ที่จะถึงนี้

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ NT กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับประธานบอร์ด NT แล้ว แต่คาดว่าไม่น่าจะทัดทานได้ จึงจำเป็นต้องมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

‘บอร์ด ที่ปรึกษาประธานบอร์ด ผู้บริหารระดับสูงควรแสดงเป็นตัวอย่างถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระขององค์กร ไม่ใช่ออกนโยบายให้พนักงานประหยัดแต่ตนเองจะใช้จ่ายเงินอย่างไรก็ตามโดยไม่มีเหตุผลที่จะทำเพื่อประโยชน์ของ NT’

ทั้งนี้ ในหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีระบุว่า คณะกรรมการ NT วางแผนจะใช้งบประมาณเกือบ 6 ล้านบาทในการเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 22-27 พ.ค.2566 ในช่วงเวลาที่ NT อยู่ในช่วงที่วิกฤต องค์กรล้มเหลวที่จะควบรวมเป็นเนื้อเดียวหลังจากควบรวมเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่า บอร์ดอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่โตเทอะทะ เต็มไปด้วยผู้บริหาร ในขณะที่อนุมัติพนักงานให้เข้าโครงการเออรี่ 3 ปีติดต่อกันเพื่อลดจำนวนพนักงานในองค์กร จนหลายหน่วยงานแทบหาคนปฏิบัติงานไม่ได้ในทุกวันนี้ งาน KM (Knowledge Management) ขององค์กรเสียหายไปกับการเข้าโครงการเออรี่ของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่สิ้นหวังกับการกำกับดูแลและบริหารงานของทั้งบอร์ด NT และกรรมการผู้จัดการใหญ่

พนักงานแตกแยกด้วยการบริหารงานที่เป็น 2 ระบบ ทั้งสภาพการจ้างงานของพนักงานที่แตกต่างกัน 3 สภาพการจ้างงานและตำแหน่งบริหารที่เป็นที่หมายปองของผู้บริหารแต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานหน้างานมาก่อน ระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก/ค่าทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดที่มีความแตกต่าง ทั้งๆ ที่ออกไปปฏิบัติงานด้วยกันแต่องค์กรดูแลแตกต่างกัน) ด้วยกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันของพนักงานที่รับโอนมากจากทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ระบบ IT ที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายทางการเงินที่ยังคงมี 2 ระบบ (ระบบ HANA และ ECC6) โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวทั้งโครงสร้างองค์กรและการนำโครงข่ายออกให้บริการลูกค้า ระบบ IT ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมเป็นระบบเดียวกัน รายได้ของ NT มีแต่ลดลง ลูกค้าลดหายไปเนื่องจากการแข่งขันที่สูงในตลาด

แต่ NT ยังสาละวนไปกับการควบรวมกิจการที่ไม่จบสิ้น ไม่มีนโยบายการหารายได้ใหม่ๆ ที่แน่ชัด ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาเพราะไม่มีเงินงบประมาณไปปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บอร์ดและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีแต่มอบนโยบายประหยัดเงิน ลดค่าใช้จ่าย จนทุกวันนี้พนักงานทุกคนแทบจะต้องออกเงินส่วนตัวไปสนับสนุนการทำงานของตัวเองให้องค์กร แต่แล้วในที่สุดบอร์ด ที่ปรึกษาประธานบอร์ด และผู้บริหารระดับสูงร่วมใจกันวางแผนไปดูงานอีกด้วยเงินจำนวนมาก ซึ่งสหภาพฯ NT และพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของบอร์ด และผู้บริหาระดับสูง

สหภาพฯ NT มีสิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 มาตรา 54(6) ให้สหภาพแรงงานมีสิทธิหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40(4) เพื่อดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ

‘จึงขอยื่นหนังสือร้องเรียนการที่บอร์ด ที่ปรึกษาประธานบอร์ด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะร่วมเดินทางดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเอาชื่อบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติมาอ้างแต่แฝงด้วยการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นด้วยเงินค่าใช้จ่ายที่เป็นหยาดเหงื่อแรงกายของพนักงาน ซึ่งสหภาพฯ NT มีความเห็นว่าไม่ถูกต้อง บอร์ด ที่ปรึกษาประธาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง NT ควรแสดงเป็นตัวอย่างถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระขององค์กร ไม่ใช่ออกนโยบายให้พนักงานประหยัดแต่ตนเองจะใช้จ่ายเงินอย่างไรก็ตามโดยไม่มีเหตุผลที่จะทำเพื่อประโยชน์ของ NT’

สหภาพฯ NT ได้ยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ด เพื่อขอให้ทบทวนการจะไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เกรงว่ามิอาจจะทัดทานได้ ดังนั้น สหภาพฯ NT จึงขอกราบเรียนมายังท่าน เพื่อขอให้ท่านพิจารณาออกคำสั่งให้ยกเลิกการไปดูงานต่างประเทศ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรา 33 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและแนวปฎิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น

‘การยื่นหนังสือร้องเรียนในวันนี้พุ่งเป้าไปที่กรรมการบริษัทเป็นหลัก และขอนัดหมายพนักงานทุกคนว่าเราจะมีการไฮปาร์กเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ค.เวลาเที่ยง หน้าบริเวณอาคาร NT1 เพื่อให้บอร์ดและผู้บริหารระดับสูงทบทวนการไปดูงานในช่วงองค์กรวิกฤตให้ได้’

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมให้ความเห็นน่าสนใจว่า การไปดูงานต่างประเทศเป็นเรื่องธรรมดามากในยามปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน เพียงแต่บอร์ด NT ถ้ามีความกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารก็น่าจะออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไปเลยว่านับจากวันแรกที่เป็นประธานบอร์ด จนถึงวันนี้ทำประโยชน์ อนุมัติโครงการอะไรไปแล้วบ้างที่เป็นประโยชน์กับ NT ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ล้างบางพวกชอบตั้งโต๊ะที่แว่วว่ามีโต๊ะใหม่ๆ ตั้งขึ้นมาแล้ว

‘แค่ออกมาชี้แจงผลงานบอร์ดก็แค่นั้นว่าทำประโยชน์ให้ NT ไปมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าหาไม่เจอก็ไม่ควรไปต่อ เปลี่ยนใหม่ตามภาพใหญ่ท่าจะดีกว่า’
กำลังโหลดความคิดเห็น