xs
xsm
sm
md
lg

AIS ร่วมส่งต่อองค์ความรู้ผ่าน 'AIS The StartUp'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์AIS ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและช่วยเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัป ผ่านโครงการ AIS The StartUp ด้วยแนวคิด “Partnership for Inclusive Growth” เสริมองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดทุน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp กล่าวว่า การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้านของ startup สำหรับในช่วงเวลาแห่งการขยายตัว คือหัวใจที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรม IPO Brotherhood ในรูปแบบของ Exclusive Knowledge Sharing เป็นความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

"ความโดดเด่นของ startup จะอยู่ที่ขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่สามารถแก้ pain point ของลูกค้าได้จากนวัตกรรมต่างๆ แต่ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย IT Infrastructure Management หรือการวางโครงสร้างของระบบไอที ข้อกฎหมายในธุรกิจดิจิทัล และวิธีการจัดการกับการสื่อสารในช่วงวิกฤตอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยติดอาวุธให้แก่ startup ตามเป้าหมายของเอไอเอส"

นายศุภชัย พานิชายุนนท์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอส กล่าวว่า การทำธุรกิจในยุคนี้ องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ หัวใจสำคัญจะอยู่ที่การบริหารจัดการโครงสร้างระบบ IT Infrastructure อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงแพลตฟอร์มที่ต้องเสถียร เชื่อมั่นได้ ปลอดภัย และพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการแข่งขัน

"หากออกแบบหรือบริหารโครงสร้างระบบได้ไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบอย่างถูกหลัก อาจทำให้เกิดปัญหา หรือความเสี่ยงทางธุรกิจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้”

ความสำคัญขององค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ startup จากพระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกมาแล้วและจะมีผลใช้บังคับในปี 2566 นี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องแจ้งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีกลไกในการกำกับดูแลตนเองให้ถูกต้องและมีธรรมาภิบาล

ด้วยการทำงานของ startup ที่ต้องใกล้ชิดกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้น ยิ่งต้องพึงระวังและเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล หรือ PDPA ทั้งหมดนี้คือเรื่องสำคัญที่ startup ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้แบบไม่ติดขัด

นอกจากนี้ การมีทักษะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะปัจจุบันวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเชื่อมโยงกันระหว่าง O2O เสมอ องค์ความรู้ด้าน Crisis Communication จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ startup ที่ทำธุรกิจอยู่บน Digital Platform 100% โดยเคล็ดลับของการที่จะนำทักษะนี้มาสร้างประโยชน์ได้คือ การจำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

"AIS เชื่อมาโดยตลอดว่า องค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเส้นทางการเข้าสู่ตลาดทุน และวันนี้ AIS เปรียบเสมือนรุ่นพี่ทางอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่หวงความรู้ พร้อมแชร์ให้รุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้องมีรากฐานที่ดี และแข็งแรงพร้อมเติบโตต่อไป” ดร.ศรีหทัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น