xs
xsm
sm
md
lg

ทรูคว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตั้งเป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2573 และ Net Zero ภายในปี 2593

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ในระดับยอดเยี่ยมแก่กลุ่มทรู โดย คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ใน “พิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน ประจำปี 2565” ซึ่งกลุ่มทรู เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินและจัดระดับของโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and Sustainable Business (LCSB) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 112,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังคงเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่

1.เดินหน้าติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐานและชุมสายอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งแล้ว 3,481 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12,570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น

2.ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

3.พัฒนานวัตกรรม เช่น True Virtual World หรือ True VWORLD แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางได้ True E-bill & E-Tax ระบบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จออนไลน์แทนการใช้กระดาษ สามารถลดการใช้กระดาษได้ 213 ล้านแผ่น เลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

4.นำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ เลือกโครงการที่จะการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง โดยสนับสนุนการลงทุนคาร์บอนต่ำ และเตรียมความพร้อมภายในบริษัท สำหรับโครงการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาจต้องเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายจัดหาพลังงานสะอาด หรือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยต่อไป

5.รณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน We Grow เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ในระบบมากกว่า 6 ล้านต้น ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

6.การส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ขวดพลาสติกภายในอาคาร ผ่านโครงการ “Say no to Plastic Bottles” และโครงการทรูรวมใจ ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก


ในโอกาสนี้ กลุ่มทรูยังร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่า “การได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 2 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบ และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จต่อไป”
กำลังโหลดความคิดเห็น