xs
xsm
sm
md
lg

ดีพร้อมดันสตาร์ทอัปโชว์นวัตกรรมลดพลังงาน ต่อยอดธุรกิจเพิ่มรายได้กว่า 100 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดีพร้อม เปิดบ้านให้ศิษย์เก่าสตาร์ทอัป 11 บริษัท ดันดีคาร์บอนไนเซชันโชว์นวัตกรรมลดใช้พลังงาน คาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 20% ลดใช้พลังงานกว่า 10% ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท พร้อมต่อยอดขยายธุรกิจภาคเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียน ตลท. 

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ดีพร้อม ได้เดินหน้าโครงการ DIPROM Playground for decarbonization technology ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Alumni Networking) โดยร่วมมือกับศิษย์เก่าเหล่าสตาร์ทอัปด้านลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) จำนวน 11 บริษัท ให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วยกัน และกับหน่วยงานภายใต้ดีพร้อม โดยนำเสนอโซลูชันและทำการทดสอบเทคโนโลยี/นวัตกรรมในสถานที่จริง เน้นด้านการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นยูส เคส (Used case) โดยนำร่องที่อาคารของดีพร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบ

หลังดำเนินกิจกรรมมากว่า 2 เดือน ได้ส่งเสริมให้สตาร์ทอัปด้าน Decarbonization สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายใต้ดีพร้อม เพื่อตอบโจทย์ในการลดการปล่อยคาร์บอน ทำให้สตาร์ทอัปทั้ง 11 ทีม เข้าใจความต้องการและระบบการทำงานของอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น โดยการทำงานภายใต้สนามทดสอบที่เป็นของจริงจะมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดของอาคาร พนักงาน และอื่นๆ ซึ่งสตาร์ทอัปทุกทีมสามารถแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและทำงานจริงร่วมกันหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การเปิดบ้านให้เป็นสถานที่นำร่องในการทดสอบในครั้งนี้ ถือเป็นอีกแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้สตาร์ทอัปได้ทำงานจริงกับอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ รวมถึงเข้าใจถึงระบบการดำเนินงานกับภาครัฐ ซึ่งสตาร์ทอัปทุกทีมจะใช้โมเดลในการทดลองนี้ในการต่อยอดให้เป็นเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ และสร้างการเติบโตต่อไป

"เมื่อดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ในระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี คาดว่าดีพร้อมจะลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 20% ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาต่อปี และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 10% ต่อปี นอกจากนี้ สตาร์ทอัปที่ร่วมโครงการยังจะต่อยอดสร้างรายได้จากสินค้าและบริการที่ได้นำมาทดสอบกว่า 100 ล้านบาทต่อปี" นายภาสกร กล่าว


สำหรับสตาร์ทอัปทั้ง 11 ทีมในโครงการ DIPROM Playground for Decarbonization Technology ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Alumni Networking) ประกอบด้วย

กลุ่มบริหารจัดการพลังงาน
1.บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด : โซลูชันการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Solutions) วิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ลดอัตราสิ้นเปลือง ได้ทำรายงานนำเสนอแผนการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้ดีพร้อม เพื่อปรับปรุงการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด : บริการทางด้านการบริหารจัดการพลังงาน วินิจฉัยปัญหาระบบปรับอากาศภายในอาคาร ให้เป็นระบบอัจฉริยะ ทดสอบติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Headquarter) ช่วยบริหารจัดการพลังงาน ทำให้ดีพร้อม ประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 10%
3.บริษัท แพลนเน็ตซี จำกัด : แพลตฟอร์มอัตโนมัติประเมินและบริหารจัดการการลดการปล่อยคาร์บอนสำหรับองค์กร โรงงานอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ดีพร้อมมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 611 tonCO2e ในปี 2564 ภายหลังการให้ความรู้แก่บุคลากรดีพร้อม และเพิ่มเติมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการลดและกำจัดคาร์บอน โดยหากดีพร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ถึง 20% ต่อปี
4.บริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด : ระบบบริหารการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งแรกอาเซียน การออกแบบระบบ EV Charger ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งกำลังจะทำการทดสอบติดตั้งบริเวณลานจอดรถของดีพร้อม เพื่อให้บริการในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
5.บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด : แพลตฟอร์มบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ เปลี่ยนที่ว่างสร้างรายได้ครบวงจรและระบบจองพื้นที่จอดอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับบริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด ในการทดสอบการทำงานระบบจอง และล็อกพื้นที่จอดรถ EV Station กับดีพร้อม

กลุ่มบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย
1.โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ : ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนถ่านรีโมตให้เป็นแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยถ่ายของ RENIWSI ใช้งานได้ถึง 3 ปีและนำไปชาร์จใหม่ได้ ทำให้ดีพร้อมลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถ่านอัลคาไลน์ได้ถึง 33%/ปี หากประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ชุดอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 10,845 tonCO2e/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 723,057 ต้น/ปี
2.บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด : ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะครบวงจร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของดีพร้อมสร้างระบบแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หากดำเนินการเต็มรูปแบบคาดว่าจะลดปริมาณขยะลงหลุมฝังกลบได้ถึง 40%
3.บริษัท สายฝน ไฮบริด จำกัด : แพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะจากต้นทางโดยใช้โทเคน (Token) ผ่านสมาร์ทโฟน token สามารถนำไปซื้อสินค้าต่างๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์มได้
4.บริษัท ยะลาฟูดส์ จำกัด : ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ วางระบบกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย (BFSL) ให้องค์ความรู้ผ่านการจัดทำสื่อของดีพร้อม เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้และมีแนวทางในการจัดการขยะแบบปลอดภัย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากขยะในพื้นที่ฝังกลบ 0.38 tonCO2e/ปี

กลุ่มบริหารจัดการน้ำและอากาศ
1.บริษัท ไอโฟลว์เทค จำกัด : เทคโนโลยีปรับคุณภาพน้ำให้มีความปลอดภัย ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ใช้เคมี โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารของดีพร้อม สามารถลดตะกรันในท่อกว่า 82% ลดการใช้น้ำกว่า 30% และช่วยประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำซึ่งมีราคาสูงได้อีกด้วย
2.บริษัท กรีนไอโอ จำกัด : ตรวจวัดคุณภาพมวลอากาศ โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดที่ดีพร้อมเพื่อวัดคุณภาพอากาศ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารระเหยรวม VOCs PM 2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสภาพอากาศต่อไป

ชยุตม์ สกุลคู ผู้บริหารบริษัท แทคท์โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด หนึ่งในสตาร์ทอัปด้านการจัดการขยะ กล่าวว่า บริษัทเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะครบวงจร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรของดีพร้อมสร้างระบบแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หากดำเนินการเต็มรูปแบบคาดว่าจะลดปริมาณขยะลงหลุมฝังกลบได้ถึง 40%

“ที่ผ่านมาได้ทำให้กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เราได้เข้าไปถึงที่ ลงปฏิบัติจริง บริหารจัดการครบวงจร มีการวัดผลชัดเจนของการแยกขยะ ที่มีพันธมิตรและเครือข่ายนำไปต่อยอดจากขยะที่ได้แยกไว้แล้ว”

บริษัทจะต่อยอดนำไปเสนอให้สถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นเรื่องที่ทุกหน่อยงาน องค์กรให้ความสำคัญและต้องทำ กฎระเบียบต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดพลังงาน ลดคาร์บอน การจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งของการลดพลังงานได้


กำลังโหลดความคิดเห็น