xs
xsm
sm
md
lg

ไขข้อสงสัย “สำนักงานความปลอดภัยไซเบอร์ไทย” ทำงานอะไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 จนมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขึ้นมาดำเนินการตามกฎหมายนั้น มิติของการทำงานออกสู่สาธารณชนยังมีเพียงแค่การให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์เท่านั้น ขณะที่ภัยไซเบอร์โดยเฉพาะการแฮกข้อมูลมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สกมช.จะมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานด้านนี้อย่างไรบ้าง

น.อ.อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) กล่าวว่า เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย.2565 จะยิ่งทำให้องค์กรต่างๆ เป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เพราะตามกฎหมายหน่วยงานต้องมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและมีความผิดเมื่อข้อมูลรั่วไหล ทำให้แฮกเกอร์ใช้แรนซัมแวร์ในการแฮกระบบ ฝังมัลแวร์เพื่อพยายามเจาะข้อมูลกันมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานอย่าง สกมช.ซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 ต้องทำงานเฝ้าระวัง สร้างมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ความรู้หน่วยงาน CII ตลอดจนการทำงานในการสืบหาสาเหตุและติดตามแฮกเกอร์มากขึ้น เพราะการมีกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจำนวนแฮกเกอร์จะลดน้อยลง แต่การมีกฎหมายจะช่วยป้องกันและเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้

ทั้งนี้ สกมช.ได้กำหนดให้ CII (Critical Information Infrastructure ) หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงภาครัฐ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค และด้านสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมี CII จำนวน 54 องค์กร แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายความท้าทายของแฮกเกอร์ และ สกมช.ได้มีการประกาศมาตรฐานด้านไซเบอร์ให้หน่วยงานกำกับ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน CII แล้ว 15 กรอบมาตรฐาน เช่น การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber incident response) การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber risk assessment) การตรวจสอบความปลอดภัย (Auditing) เป็นต้น ซึ่งการที่หน่วยงานในประเทศไทยจะสามารถสร้างมาตรฐานได้ต้องใช้เวลา และให้ความรู้ รวมถึงอัปเดตภัยคุกคามต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น ที่ผ่านมา สกมช.จึงทำงานทั้งในเชิงให้ความรู้หน่วยงาน CII ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแก้ปัญหาหน่วยงานที่ถูกแฮกข้อมูล หาสาเหตุการถูกแฮก ติดตาม และแกะรอยแฮกเกอร์เพื่อนำมาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 มาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถให้ข่าวได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลว่าต้องการให้เป็นข่าวหรือไม่ และเกือบทุกกรณี สกมช.ยืนยันว่าได้ดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะเป็นข่าวทุกครั้ง และเมื่อมีการถูกแฮกข้อมูล บางหน่วยงานยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกแฮก เมื่อ สกมช.ตรวจพบจะแจ้งให้สำนักข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมง แต่การตามหาสาเหตุและไล่เส้นทางของแฮกเกอร์ตัวจริง ต้องใช้เวลาและเป็นความลับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมากที่สุด

น.อ.อมร กล่าวเพิ่มเติมว่า มีบางหน่วยงานที่ตั้งเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ขึ้นมาเอง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่ได้ผ่านฝ่ายไอที การถูกแฮกไม่ได้มาจากฝ่ายไอที คนตั้งรหัสผ่านไม่ทราบถึงวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย ยังมีการตั้งแบบง่าย และใช้มายาวนานไม่มีการเปลี่ยน ดังนั้น การให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การป้องกันภัยไซเบอร์จึงจำเป็น ประกอบกับบุคลากรด้านนี้มีความขาดแคลนและงบประมาณไม่สามารถจ้างงานในด้านนี้มาทำงานได้เพราะค่าแรงสูง ภารกิจของ พ.ร.บ.นี้จึงต้องมีการให้ความรู้ด้านไซเบอร์ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคู่กับการปราบปรามของ สกมช.ด้วย

“อีกปัญหาคือ แอปปลอมที่หลอกให้ประชาชนดาวน์โหลดแล้วปล่อยมัลแวร์ลงเครื่อง เรามีการประสานงานกับแอปเปิลอยู่ตลอดในการแจ้งให้เขาปิด แม้ไม่ใช่งานเราโดยตรง แต่เมื่อมีคนแจ้งมา และพบว่าปลอมจริงเราพร้อมประสานให้ ซึ่งต่อไปจะขยายความร่วมมือกับกูเกิลด้วย ยกเว้นแอปเงินกู้ที่เราไม่มีอำนาจทางกฎหมายไปปิด เพราะเป็นเรื่องการหลอก การปล่อยเงินกู้ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเงินกู้ ไม่ใช่กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

นอกจากนี้ อีกผลงานที่สำคัญของ สกมช.ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คือ การออกกฎหมายลูก ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ออกจำนวน 41 ฉบับ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 28 ฉบับ เหลืออีก 13 ฉบับ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น