xs
xsm
sm
md
lg

ฟูจิตสึ ประเทศไทย จับมือ QTFT ลุยควอนตัม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) ประกาศลงนาม QTFT องค์กรที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ประเทศไทย ในการร่วมเป็นผู้ให้บริการแก้ปัญหาแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์และแรงบันดาลใจจากควอนตัม เทคโนโลยี ด้วย Fujitsu Digital Annealer

นายโทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือในประเทศไทยในการตอบสนองความต้องการธุรกิจที่ตรงและตอบโจทย์ด้าน Combinatorial Optimization ซึ่งเป็นการแก้โจทย์ทางธุรกิจที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย หลายตัวแปร เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ แต่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเช่นเวลา คน และค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

ทั้ง 2 บริษัทจะช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการมองปัญหาและแปลงโจทย์ทางธุรกิจโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากควอนตัมลิขสิทธิ์เฉพาะของฟูจิตสึ ที่ชื่อว่า Digital Annealer และซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ QTFT พัฒนาขึ้น เข้ามาเติมเต็มเพื่อส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

น ส กนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย ฟูจิตสึ ประเทศไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอโซลูชันบน Quantum Inspired-Technology เพื่อให้ภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดของควอนตัมได้ล่วงหน้าก่อนที่เทคโนโลยีควอนตัมจะถูกใช้งานทางธุรกิจได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น้ การร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและปูพืนฐานให้ภาคธุรกิจไทยก่อนที่จะถึงยุคเปลี่ยนผ่านไปเป็นยุคควอนตัมในอนาคต โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ 2 องค์กรมาช่วยแก้โจทย์สมการภาคธุรกิจที่ต้องการแก้ปัญหาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบของการ Combinatorial Optimization Business และเป็นจุดเริ่มของการนำเสนอหลักการ Quantum Technology เข้ามาใช้ในกระบวนการธุรกิจ

ฟูจิตสึ ได้เปิดตัว DPU เป็น Inspired Technology ที่มีการพัฒนาในห้องวิจัยและเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์เป็น Digital Annealer Cloud Service รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 (ค.ศ.2018) พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพที่ 9,192K บิต จนปัจจุบันพัฒนาล่าสุดเป็นรุ่นที่ 3 ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 บิต

สำหรับการทำงานร่วมกับ QTFT ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทยในด้านของ Quantum Technology เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับทุกภาคส่วนในอนาคต โดยสังเกตได้จากผู้นำจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจต่างมุ่งหวังและวางแผนจะนำคุณประโยชน์ของควอนตัมมาใช้อย่างจริงจัง

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กธุรกิจของประเทศไทย และเตรียมภาครัฐให้มีความพร้อมรับมือกับควอนตัมเทคโนโลยีเทียบเท่านานาชาติ

ฟูจิตสึ ได้พัฒนา Fujitsu Digital Annealer ที่ใช้คอนเซ็ปต์ของควอนตัมเข้ามาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจด้าน Combinatorial Optimization รวมถึงในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ ฟูจิตสึและ QTFT จะทำงานร่วมกันในการออกแบบระบบและสมการด้วยการดำเนินการบนหลักควอนตัม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดตามโจทย์ที่ธุรกิจต้องการ เพื่อสร้างความได้เปรียบรับมือกับการแข่งขันโดยมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงด้วย

ปัจจุบัน 6 โซลูชันเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนและให้บริการแล้วประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Logistics & Warehousing Optimization) 2) การค้นพบยาและการพัฒนายา (Drug Discovery) 3) การสร้างและบริหารพอร์ตลงทุน (Portfolio Management) 4) การบริหารจัดการการผลิต (Manufacturing Optimization) 5) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) 6) การบริหารจัดการระบบพลังงาน (Energy Management Optimization)

“ยกตัวอย่างการนำเอา Digital Annealer เข้ามาใช้ในเรื่องการทำ Route Optimization หรือระบบการจัดเส้นทางส่งสินค้าหลายจุด ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญกับหน่วยงานในหลายภาคส่วนเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำไรสุทธิและต้นทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจหากการจัดเส้นทางเพื่อกระจายสินค้าและบริการไม่ได้ถูกดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด"

ดังนั้น โซลูชันบริการนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการส่งสินค้าและบริการไปยังปลายทางหลายจุดโดยมีเงื่อนไขการเดินทางที่ผู้จัดเส้นทางจะต้องให้ความสำคัญ เช่น ระบบจะต้องสามารถแนะนำเส้นทาง ลำดับการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ระยะทางการเดินรถที่สั้นที่สุด ประหยัดค่าดำเนินการและต้นทุนเชื้อเพลิงในการขนส่งมากที่สุด โดยตัวโซลูชันจะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าการใช้ universal computer โดยทั่วไป

ทางด้าน นายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO & Co-founder ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Quantum Technology Foundation Thailand (QTFT) องค์กรที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ประเทศไทย กล่าวว่า QTFT กับฟูจิตสึ ร่วมมือกันเพื่อร่วมผลักดันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคควอนตัม ด้วยความพร้อมของ QTFT ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปด้านควอนตัมแห่งแรกในประเทศไทย เป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีควอนตัมในระดับปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เช่น มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และจากอีกหลายๆ สถาบันที่ได้รับการยอมรับ

ในมุมของเทคโนโลยี ควอนตัมจะเป็นยุคที่ถัดจากดิจิทัล เช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกมาเป็นดิจิทัลโดยการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมมีโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่คาดเดาไม่ได้ และบางธุรกิจที่ล้มเหลว หายและตายไป

ในขณะที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ Fujitsu Digital Annealer ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ควอนตัม เป็นก้าวแรกที่จะนำพาให้องค์กรธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ยุคควอนตัม ช่วยให้องค์กรธุรกิจได้เข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของควอนตัมเทคโนโลยี ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ในสถานการณ์จริง ขณะเดียวกัน ได้มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปด้วย ความร่วมมือระหว่างฟูจิตสึกับ QTFT ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างฟูจิตสึจับมือกับสตาร์อัปของไทยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยเข้าสู่ยุคควอนตัมอย่างเป็นทางการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น