xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ติดตามงานดีอีเอส หนุนสร้างการรับรู้ความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พล.อ.ประวิตร” ติดตามงานกระทรวงดีอีเอส ชื่นชมผลงานขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง หนุนดีอีเอสทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง และเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบ

วันนี้ (29 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ


พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ชื่นชมผลการดำเนินงานของกระทรวงดีอีเอส ซึ่งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี และถือเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลในการดำเนินการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในโอกาสนี้ ได้มอบหมายแนวทางทำงาน 8 เรื่อง เพื่อให้กระทรวงดีอีเอส ดำเนินการต่อเนื่อง รองรับเป้าหมายให้คนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล หนุนสร้างความตระหนักรับรู้อย่างทั่วถึง และรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์

โดยในด้านสังคมรวมทั้งความมั่นคง ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ช่วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 2.เร่งทำการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (เฟกนิวส์) ที่กระทรวงดีอีเอสกำลังดำเนินการ ต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้เป็นรูปธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

3.เร่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการการทำงาน และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด และ 4.ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และทวีความสำคัญมากขึ้น


ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เร่งรัดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สร้างงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส 2.วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัย ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี 5G และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลแก่ประชาชน

3.เตรียมคนไทยและแรงงานไทยให้พร้อมสู่โลกดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 4.พัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เร่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กระจายไปทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทั่วประเทศโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสร้างความขัดแย้งในสังคม การปลุกปั่นยั่วยุ และการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม กระทรวงดีอีเอสต้องมีบทบาทในการแก้ไขเรื่องดังกล่าว จึงขอให้กระทรวงดีอีเอส เพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบ

นอกจากนี้ ขอให้ประสานและขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ในประเทศ และแพลตฟอร์มต่างประเทศ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...