xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ เสริมทัพเทคโนโลยี AI ชู NVIDIA DGX A100 ดันงานวิจัยใช้ได้จริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University Technology Center : UTC) แพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาดได้ประกาศถึงความร่วมมือกับจีเอเบิล ในการดำเนินการติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100™ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมทัพเทคโนโลยีทางด้าน AI มุ่งผลักดันงานวิจัยและช่วยเหลือนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้าน AI และ MedTech เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมและสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นวัตกรทุกคนอยากให้งานวิจัยตนเองเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น ซึ่งทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนา แต่หลายๆ ครั้งนักวิจัยอาจตั้งโจทย์จากตัวเอง ทำให้มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งาน พอจะไปใช้งานจริง หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ก็จะเริ่มติดปัญหา 

"เราก็เลยตั้งศูนย์ UTC เพื่อสร้าง Ecosystem ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้สัมผัสโจทย์จริงๆ เช่น การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และสังคม" 


ศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างนวัตกรและภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยไม่ถนัด การที่นักวิจัยกลัวการถูกเอาเปรียบจากการทำธุรกิจ และการนำงานวิจัยไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย

ปัจจุบัน UTC มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรม AI และ MedTech ซึ่งการดำเนินงานด้าน AI นั้นได้เริ่มจากงานวิจัยภายในจุฬาฯ ก่อน ว่ามีงานวิจัยชิ้นไหนที่สามารถต่อยอดได้โดยในเวลานี้ มีโครงการที่น่าสนใจคือ AI ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น AI ที่ดึงข้อความภาษาไทยจากภาพถ่ายและวิดีโอ AI แปลงเสียงให้เป็นข้อความภาษาไทย เป็นต้น AI เพื่อการแพทย์ หรือ AI for Health เช่น AI ช่วยจำแนกประเภทย่อยของโรตหัวใจล้มเหลวจากภาพ CT-ScanAI ช่วยตรวจหาชิ้นเนื้อที่ผิดปกติที่พบจากการส่องกล้องทางเดินอาหาร AI ที่ช่วยในการทำ pre-screening สำหรับงานด้าน tele-medicineAI สำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ AI for Industry ที่นำงานวิจัยด้าน AI มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ UTC ได้มีความร่วมมือกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน โดยในต่างประเทศมีการร่วมมือกับ NVIDIA AI Technology Center (NVAITC) เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับทางด้าน AI ซึ่งทางจุฬาฯ เป็นที่เดียวในประเทศไทยและเป็น 1 ใน 40 แห่งทั่วโลก 

ความร่วมมือนี้ทำให้ UTC เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย ที่ติดตั้ง NVIDIA DGX A100 สำหรับการพัฒนางานด้าน AI เต็มรูปแบบ โดย NVIDIA DGX A100™ เป็นศูนย์ข้อมูลแบบเร่งความเร็วระดับ 5-petaflop ซี่งนับเป็น AI Infrastructure ที่สำคัญที่ช่วยนักวิจัยในการเร่งสปีดของงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและระยะเวลาในการเทรนนิ่งได้ และยังรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัท G-Able ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์หลักของ NVIDIA ได้นำทีมที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยติดตั้งให้แก่ศูนย์ UTC ของจุฬาฯ เริ่มติดตั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


ด้าน นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า ในฐานะผู้นำทางด้านดิจิทัลโซลูชัน จีเอเบิลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความร่วมมือกับทาง UTC ในครั้งนี้

"เราพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ศูนย์ UTC ก้าวสู่ เป้าหมายทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนงานวิชาการเชิงลึกส่งเสริมนักวิจัยให้พัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง การติดตั้ง NVIDIA DGX A100 ในครั้งนี้ ทำให้ศูนย์ UTC มี AI Infrastructure ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักวิจัยทุกคนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่"


ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวเสริมว่า การพัฒนางานทางด้าน AI จะต้องมีเครื่องมือที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพที่ดีพอ จึงสามารถทำงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและแข่งขันในระดับนานาประเทศได้ นักวิจัยไทยมีเทคนิคไม่แพ้ชาติใดในโลก

"แต่เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อไปเสริมความสามารถเขาให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ ทาง UTC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยผลักดันให้งานวิจัยไทยให้กลายเป็นงานนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง"


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น