xs
xsm
sm
md
lg

สขค.เซ็นเอ็มโอยู กสทช. ร่วมกำกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สขค.เซ็นเอ็มโอยู กสทช. ร่วมกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างเป็นธรรม

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เปิดเผยว่า สขค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. โดยตรงมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและคล่องตัวทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าสู่บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน และผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า การเติบโตของเครือข่ายสื่อสาร ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผู้มีอำนาจสูงสุดคือแพลตฟอร์มยอดนิยมขนาดใหญ่ ที่เป็นบริษัทข้ามชาติจากตะวันตกและจีน ข้อมูลของผู้บริโภคเป็นของมีค่ามากที่สุดที่ทุกคนต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบการให้บริการตรงความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลมีความลำบากยิ่งขึ้นที่จะทำให้การแข่งขันเป็นธรรม อัตราเร่งและความเปลี่ยนแปลงจะมากขึ้น 5G และ อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้คนธรรมดามีธุรกิจของตัวเอง แต่บริษัทขนาดใหญ่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้และได้เปรียบมากกว่าในการแข่งขัน ปัญหาของการกำกับดูแลจึงเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มของการกำกับดูแลองค์กรกำกับจึงต้องมีความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับเพื่อให้ดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง

นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า ธุรกิจที่มีคดีความเกิดขึ้นค่อนข้างมาก คือ เอเยนซีท่องเที่ยวออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากโมเดลการให้บริการและการทำการตลาดของเจ้าของแพลตฟอร์มที่ส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศและทำธุรกิจออนไลน์มีรายได้จำนวนมาก ถัดมาคือแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ ที่ร้านอาหารต้องยอมรับเงื่อนไขของเจ้าของแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้เป็นสมาชิกในแพลตฟอร์มนั้นๆ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการแข่งขันเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งที่แพลตฟอร์มใหญ่จะมีอำนาจต่อรองเหนือตลาด กลไกการแข่งขันที่ทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาต้องยอมลงทุนเพื่อให้มียอดผู้ชมที่มากเพียงพอที่จะมีโอกาสในการแข่งขัน

น.ส.ษมาธา มาสะกี ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย DLAW Piper กล่าวว่า ประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจคือการเข้าครอบครองกิจการ หรือการควบรวมกิจการ เช่น การรวมกันของอูเบอร์กับแกร็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นกระทบต่อธุรกิจแต่สำหรับการแข่งขันจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่เหมาะสมในการแข่งขันที่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับตลาดหรือไม่ให้เกิดการครอบงำตลาด บางธุรกิจมีการขยายการลงทุนออกไปสู่ธุรกิจอื่นทำให้ไม่ได้อยู่ในการกำกับกิจการขององค์กรเดียว ดังนั้น จึงควรที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่จะให้ผู้ประกอบการทราบว่าหากมีการควบรวมกิจการหรือความร่วมมือทางธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรเดียว เอกชนจึงต้องการความชัดเจนว่าการกำกับดูแลจะมีแนวทางอย่างไรที่องค์กรต้องปฏิบัติ

นายจิตชาย มุสิกบุตร หัวหน้าสายงานบริหารด้านกฎหมายบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินทัชนอกจากเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม ยังมีการลงทุนในธุรกิจหรือสตาร์ทอัปใหม่ในธุรกิจดิจิทัล การขยายธุรกิจจึงต้องเข้าใจเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรม ต่อไปอาจจะเป็นการยากที่จะบอกว่าบริการอยู่บนธุรกิจอะไรบ้าง เช่น แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทีวีที่อยู่บนเครือข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจทีวี ดังนั้น การดูแลจึงต้องมีความชัดเจนในการกำกับดูแล ขณะเดียวกัน ควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกิดปัญหาในการแข่งขัน เช่น ทีวีดิจิทัล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...