xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.-คอนเน็กซ์อีดี-ทรู เตรียมความพร้อมผู้นำไอซีทีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโรงเรียนยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (แถวกลาง-กลาง) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (แถวกลาง-ขวา) เปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM จาก True Virtual World เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อม ICT Talent ภาครัฐ จำนวนกว่า 500 คนจากทั่วประเทศ ในการผลักดันการใช้สื่อเทคโนโลยี และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แถวกลาง-ซ้าย) ได้มาร่วมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแผนการดำเนินงานของโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภายใต้การดูแลของภาครัฐอีกด้วย


ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งตลอดการอบรมเข้มทั้ง 3 วันนี้ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐได้รับความรู้ที่อัดแน่นจากท่านวิทยากร ทั้งการเสริมสร้างภาวะ "ผู้นำ" การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของ ICT Talent วิธีการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน ตลอดจนแหล่งสืบค้นความรู้มากมาย ซึ่ง ICT Talent มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนการนำสื่อและอุปกรณ์ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ พร้อมวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้จัดตั้งคณะทำงานภาครัฐ เพื่อติดตามช่วยเหลือและประเมินผล พร้อมให้คำแนะนำผ่านระบบ ICT Talent Report และบันทึกข้อมูลโรงเรียนผ่านระบบ School Management System ในโรงเรียนที่ ICT Talent ภาครัฐดูแล ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังวางแผนที่จะจัดการอบรมออนไลน์หลักสูตรนี้เพื่อให้เหล่า ICT Talent ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...