xs
xsm
sm
md
lg

"พุทธิพงษ์" เผย พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่แก้คุณสมบัติบอร์ด กสทช.เสร็จแล้ว คาดเลือกชุดใหม่ได้ต้นปี 2564

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พุทธิพงษ์" เผย พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ แก้คุณสมบัติบอร์ด กสทช.เสร็จแล้ว คาดเลือกชุดใหม่ได้ต้นปี 2564 เปิดทางชุดชั่วคราวที่กำลังเปิดรับสมัคร เข้ามาสมัครใหม่ได้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (พ.ร.บ.กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับปี 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว 

สำหรับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เพื่อแก้ปัญหาการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีการแก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการกระบวนการสรรหาอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสำคัญ  

ทั้งนี้ ในส่วนของคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. 7 คนนั้น คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับปรุงด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเสนอให้มีด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคมด้านละ 1 คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน และด้านอื่นๆ 2 คน ที่คณะกรรมการสรรหากำหนดขึ้นเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไหน เช่น 5G เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการเทียบเกณฑ์คุณวุฒิของตำแหน่งอาชีพในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มาตรฐานขึ้น และลดข้อกำหนดจำนวนปีของประสบการณ์บริหารงานเฉพาะทางหลายด้านลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและอายุงานเฉพาะด้าน 10 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเป็นบทเฉพาะกาล หาก กสทช.ชุดชั่วคราวที่จะมีการเปิดรับสมัครเมื่อทำงานแล้ว พ.ร.บ.ฉบับใหม่บังคับใช้ แม้ว่าจะต้องสิ้นสภาพลงแต่สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะเข้าสภาในเดือนพฤศจิกายน 2563 หากได้รับการเห็นชอบจะส่งไปยังสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และจะมีผลบังคับใช้เพื่อเลือกกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ทันที ช่วงต้นปี 2564


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...