xs
xsm
sm
md
lg

5 โอเปอเรเตอร์พร้อมส่ง SMS เตือนภัยธรรมชาติผ่านมือถือ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยยุคใหม่ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมอุตุนิยมวิทยา และเครือข่ายภาครัฐ ลงนามร่วมมือกับ 5 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ส่ง SMS เตือนภัยธรรมชาติโดยไม่มีค่าธรรมเนียม มุ่งส่งเสริมบริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า หลังเหตุการณ์เรือโดยสารฟินิกส์อับปางกลางทะเลภูเก็ตเมื่อปี 2561 เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมา และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเช่นนี้อีก

รวมถึงรักษาสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นในความร่วมมือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย กับคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ

หนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ การแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รวดเร็วโดยตรง เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวตั้งรับกับสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันท่วงที ลดความเดือดร้อนสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้หารือกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช. และ 5 โอเปอร์เรเตอร์ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถึงการดำเนินงานให้มาตรการนี้เป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยในวันนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานองค์กรอิสระทั้ง กกต. สตง. และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายลาร์ส มาร์คุส แอดอุรทุสซัน รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และนายสุเทพ เตมานุวัตน์ หัวหน้าสำนักธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

เพื่อร่วมมือกันส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านระบบบริการส่งข้อความสั้นหรือ SMS ทางโทรศัพท์มือถือแบบไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ ซึ่งข้อความจะมีทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้บริการสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนคนไทย


นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ในโอกาสการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทีโอที ได้นำบริการของทีโอที ร่วมแสดงในนิทรรศการบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยกิจกรรมภายในบูทของทีโอที ประกอบด้วย 3 โซน

โซนที่ 1 จุดแนะนำบริการและจำหน่าย SIM TOTmobile ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน ในราคาประหยัด
- แบบรายเดือน แพกเกจ Government ที่จัดแพกเกจราคาประหยัดมาเพื่อข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท รับสิทธิใช้งานจุใจ เน็ต 2 Mbps ต่อเนื่องตลอดการใช้งาน โทร.ในเครือข่ายไม่จำกัด พร้อมโทร.นอกเครือข่ายฟรีได้อีก 200 นาที

- แบบเติมเงิน SIM for Learn แพกเกจเติมเงิน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ซิมละ 66 บาท เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งานได้ถึง 60 วัน เปลี่ยนบ้านให้เป็นห้องเรียนออนไลน์ ตอบรับการเรียนวิถีใหม่แบบ New Normal นอกจากนี้ TOTmobile ยังมีแพกเกจราคาประหยัดอื่นๆ ที่น่าสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.totmobile.net

โซนที่ 2 จุดสาธิตบริการ TOT Smart SMS เป็นบริการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ SMS ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไปยังโทรศัพท์มือถือ มีทั้งแบบส่งรายเบอร์ หรือแบบกลุ่ม ที่สามารถส่งได้จำนวนมากในครั้งเดียวได้ทันที หรือส่งแบบตั้งเวลาข้อความในการส่งได้ ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

โซนที่ 3 จุดแสดงผลงานทีโอที และภารกิจระบบสื่อสารรองรับภาวะฉุกเฉินหรือกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นการแสดงผลงานและภารกิจของ ทีโอที ในการนำระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายๆ จังหวัดทำให้โดนตัดขาดจากการสื่อสารให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...