xs
xsm
sm
md
lg

กสทช. รับมือ โควิท-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 10 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เริ่มทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ตั้งแต่ชั้น 1-4 และจะดำเนินการจนครบทุกพื้นที่ภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงประชาชนที่มาติดต่องานยังสำนักงาน กสทช.

การพ่นยายาฆ่าเชื้อนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าติดต่อที่สำนักงาน กสทช.ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนทุกครั้ง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น