xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มสามารถ” ปี 62 พลิกสร้างกำไร 426 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัทสามารถ เผยรายได้รวมปี 62 จำนวน 14,330 ล้านบาท โตขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิมากถึง 426 ล้านบาท เฉพาะ SAMTEL ตัวชูโรง มีรายได้กว่า 9,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% ถือเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับสภาวะตลาดในปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศเร่งเครื่องเต็มสูบในทุกสายธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 40% ในปี 63 นี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ จะพบว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มสามารถในปี 2562 ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ โดยสายธุรกิจ ICT Solution ซึ่งนำโดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีรายได้ปี 2562 รวม 9,108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% กำไรสุทธิ 451 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 28%

โดยมีการเซ็นสัญญาโครงการต่าง ๆ มูลค่ารวม 10,849 ล้านบาท อาทิ โครงการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศธุรกิจหลัก กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , โครงการด้านการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขากับธนาคารออมสิน

รวมถึงโครงการกับกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือประมาณ 10,144 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจดิจิตอล โดย บริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในช่วงพลิกฟื้นและทยอยรับรู้รายได้ใหม่ๆ มีรายได้ปี 2562 รวม 1,122 ล้านบาท

ส่วนสายธุรกิจ U-TRANS ก็มีรายได้ประจำที่แข็งแกร่ง จากธุรกิจควบคุมการจราจรทางอากาศโดย คือ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ปี 62 มีรายได้ 2,057 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 10% ทุกปี สายธุรกิจ Related Business มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ในปี 62 เท่ากับ 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เช่นเดียวกันกับบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น คือ 305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% โดยล่าสุดได้งานติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพื้นที่สวนสาธารณะของกทม.มูลค่ารวมกว่า 170 ล้านบาท รวมถึงในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในเขตกทม.ตะวันออก มูลค่าอีกกว่า 60 ล้านบาท

“สำหรับปี 2563 เชื่อว่าผลประกอบการของกลุ่มบริษัทสามารถจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 40% โดยเฉพาะสายธุรกิจ ICT Solution ในปีนี้ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 10% และยังมีงานรอการประมูลอีกกว่า 20,000 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจดิจิตอล มีโอกาสจากโครงการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลและเสาโทรคมนาคมในกรมอุทยานแห่งชาติที่จะเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประจำในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจุดมุ่งเน้นของบริษัทฯ คงอยู่ที่การเพิ่มแหล่งรายได้ประจำและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...