xs
xsm
sm
md
lg

เฟซบุ๊ก นำโครงการ ‘We Think Digital’ เสริมทักษะดิจิทัลคนไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เฟซบุ๊ก ออกมาเคลื่อนไหวสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้แก่คนไทย ด้วยการนำโครงการ ‘We Think Digital Thailand’ เข้ามาช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นตั้งเป้าฝึกอบรม 2 ล้านคนทั่วเอเชีย

ไซมอน มิลเนอร์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฟซบุ๊ก กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการ We Think Digital ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่เฟซบุ๊กคิดค้นขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดการคิดวิเคราะห์ในการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างรอบคอบ

โดยเล็งเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลต่างๆ ด้วยการแบ่งเนื้อหาเป็น 7 หลักสูตร ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตคืออะไร ลายนิ้วมือดิจิทัล การเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ คุณในฐานะพลเมืองดิจิทัล และอื่นๆ ด้วยการนำประสบการณ์จากทั่วโลกมาปรับใช้


สิ่งที่เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ทำคือการพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ wethinkdigital.fb.com/th ให้เป็นเนื้อหาให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าถึง และนำไปใช้งานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

นอกจากนี้ ยังเข้าไปร่วมมือกับสมาคมคีนันแห่งเอเชีย เข้าไปจัดงานอบรบกลับกลุ่มเยาวชนต่างๆ จากความร่วมมือของสภาเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมถึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร We Think Digital Academy ร่วมกับเอเจนซี Love Frankie เกี่ยวกับการนำเครื่องมือออนไลน์ไปใช้

โครงการ We Think Digital ที่เปิดตัวในไทย ถือเป็นประเทศที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากที่ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊ก นำโครงการดังกล่าวเข้าไปให้บริการแล้วใน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และอินโดนีเซีย โดยตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมเยาวชนและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียให้มีความรู้เท่าทันดิจิทัล 2 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2020

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีทั้งการอบรบแบบออฟไลน์ ร่วมกับสภาเยาวชนแห่งชาติ ครอบคลุม 5 ภาคในประเทศไทย การฝึกอบรบอาจารย์ จากโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมไปกับสร้างการรับรู้ในโลกออนไลน์ ผ่านโครงการบ่มเพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ร่วมกับ 5 องค์กรในประเทศไทย


ปัจจุบัน เฟซบุ๊กมีจำนวนผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 56 ล้านคนในแต่ละเดือน โดยเป็นการเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือราว 55 ล้านคนต่อเดือน และมีผู้ใช้งานเป็นประจำทุกวันกว่า 39 ล้านราย


กำลังโหลดความคิดเห็น