xs
xsm
sm
md
lg

กสทช. เผยราคาคลื่น 5G จูงใจเว้นจ่าย 3 ปี แต่ต้องลงทุนใน อีอีซี / สมาร์ทซิตี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ฐากร" เผยราคาประมูล 2600 MHz ใบอนุญาตละ 1,862 ล้านบาท พร้อมกำหนดวันประมูล 16 ก.พ 2563 ให้สิทธิผู้ได้ใบอนุญาตเว้นจ่ายใบอนุญาตช่วงปีที่ 2-4 ย้ำต้องนำไปใช้ให้บริการเฉพาะ 5G และลงทุนภายในอีอีซี และ สมาร์ทซิตี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวในงานสัมมนา Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEAN ว่า ขณะนี้ผลการศึกษาราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่น 2600 MHz ออกมาแล้ว อยู่ที่ใบอนุญาตละ 1,862 ล้านบาท จำนวน 19 ใบอนุญาตๆละ 10MHz ขณะที่คลื่น 26 GHz อยู่ที่ใบอนุญาตละ 300 ล้านบาท จำนวน 27 ใบอนุญาตๆละ 100 MHz

เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563 เพื่อให้ออกใบอนุญาตได้ภายในสิ้นเดือน ก.พ 2563 และให้เอกชนลงทุนภายในต้นเดือนมี.ค.2563 และเปิดให้บริการในเดือน ก.ค. 2563

โดยภายในวันที่ 6 พ.ย. 2562 จะเสนอคณะอนุกรรมการโทรคมนาคม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกสทช. วันที่ 12 พ.ย. และเปิดประชาพิจารณ์ วันที่ 13 พ.ย.-12 ธ.ค. 2562 เพื่อให้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 27 ธ.ค 2562 และเชิญชวนผู้สนใจประมูล วันที่ 2 ม.ค. 2563

สำหรับเงื่อนไขหลังได้รับใบอนุญาต 5G ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระค่าใบอนุญาตปีแรก จำนวน 10% จากนั้นไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาต ในปีที่ 2-4 เพื่อให้เอกชนมีเวลาในการทำธุรกิจ และให้จ่ายใบอนุญาต ปีที่ 5-10 ปีละ 15 % นอกจากนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำคลื่นที่ได้ไปใช้งาน 5G เท่านั้น และต้องลงทุนในอีอีซี 50% ปีแรก และลงทุนในสมาร์ท ซิตี้ 50% ภายใน 4 ปี

"3 ปีที่ผ่านมาเราเดินหน้า 5G เต็มที่ ถามว่าเราช้าได้ไหม ช้าได้ ถ้าประเทศอื่น เช่น เวียดนามไม่ยังไม่ให้บริการในปีหน้า ผมเชื่อว่าคณะกรรมการ 5G แห่งชาติจะเป็นผู้ขับเคลื่อนว่าภาคอุตสาหกรรมไหนจะใช้บ้าง ภาคขนส่ง ภาคสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรมต้องได้ใช้ประโยชน์แน่นอน"


กำลังโหลดความคิดเห็น