xs
xsm
sm
md
lg

ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งปล่อย “เพนกวิน” 3 เดือน เพื่อให้โอกาสไปเรียนหนังสือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ได้ปล่อยตัวชั่วคราว 3 เดือน
ศาลกรุงเทพใต้สั่งปล่อยชั่วคราว “เพนกวิน” แกนนำม็อบคณะราษฎร เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้โอกาสไปเรียนหนังสือ แต่ใส่กำไลอีเอ็ม ห้ามออกจากบ้านหลัง 6 โมงเย็น และห้ามก่อความวุ่นวาย

วันนี้ (24 ก.พ.) ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ภายหลังทนายความของ นายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ชิวารักษ์ ยื่นเอกสารยืนยันการศึกษาและการเตรียมสอบเพื่อจบการศึกษาของนายพริษฐ์ ต่อศาลประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำ 1180/2564 แล้ว

ศาลจึงมีคำสั่งว่า พิเคราะห์จากคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง ซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาและเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 เสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจําเลยที่ 1 ได้ออกไปศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่งมีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค. 65) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

โดยระหว่างปล่อยชั่วคราว เห็นควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 1. ห้ามจําเลยที่ 1 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

2. ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
3. ห้ามจำเลยที่ 1 โพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
4. ห้ามจําเลยที่ 1 ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันใหม่เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล
5. ห้ามจําเลยที่ 1 เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
6. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง

โดยศาลให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย

ทั้งนี้ ในการปล่อยชั่วคราว หากจําเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจํากัดและเมื่อครบกําหนดปล่อยตัวชั่วคราวให้จําเลยที่ 1 มารายงานตัวต่อศาล และให้นายประกันส่งตัวจําเลยที่ 1 มาศาลในวันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น