xs
xsm
sm
md
lg

นอนคุกต่อ! ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกัน “เพนกวิน-อานนท์” ชี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน - นายอานนท์ นำภา (แฟ้มภาพ)
ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้อง ไม่ให้ประกันตัว 2 แกนนำม็อบคณะราษฎร ชี้ กรณี “อานนท์” อ้างต้องออกไปประกอบอาชีพทนาย ไม่ใช่เหตุผลพิเศษ ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ส่วนกรณี “เพนกวิน” ให้ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนประกอบการพิจารณาใหม่ ส่งผลให้จำเลยทั้ง 2 ยังถูกคุมขังในเรือนจำต่อไป

เมื่อเวลา 16.00 น.เศษ วันนี้ (23 ก.พ.) นายกฤษฎางค์ นุตจรัส เปิดเผยว่า วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้อง โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ในคดีการชุมนุมที่อยู่ในศาลอาญากรุงเทพใต้คนละ 1 สำนวน โดยในส่วนสำนวน นายพริษฐ์ เเม้ศาลยกคำร้องเเต่ก็มีคำสั่งให้นำเอกสารเรื่องการเล่าเรียนศึกษามายื่นต่อศาล เพื่อพิจารณา ส่วนนายอานนท์ ศาลยกคำร้องในเหตุผลที่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพทนายความเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว โดยระบุว่ายังไม่เป็นเหตุเปลี่ยนเเปลงคำสั่ง

ทั้งนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ระบุว่า ในวันนี้ นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ.1671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ.1802/2564 และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ.1180/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้ พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้

กรณี นายอานนท์ นำภา ในคดีหมายเลขดำที่อ.1671/2564 เห็นว่า ตามคำร้อง ประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่ามีภารกิจต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้น เห็นว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วๆ ไป ไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรรณ์ ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

และคดีหมายเลขดำที่ อ.1802/2564 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหลายคดี หากให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราว และในคดีหมายเลขดำที่ อ.1671/2564 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงให้ยกคำร้อง

ส่วนกรณี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1180/2564 ให้จำเลย นำหลักฐานตามที่อ้างว่ามีการลงทะเบียนเรียนและตารางการเรียนการสอนในภาคที่ 2 ตามที่กล่าว อ้างมาแสดงให้ชัดเจน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน (แฟ้มภาพ)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศาลอาญาเเละศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายอานนท์ เเละ นายพริษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ให้ประกันตัวนายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน)

โดยศาลอาญาให้ประกันตัวนายอานนท์ จำนวน 9 คดี ดังนี้
1. เลขคดีดำที่ อ287/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 200,000 บาท
2. เลขคดีดำที่ อ2847/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 90,000 บาท
3. เลขคดีดำที่ อ2948/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
4. เลขคดีดำที่ อ2887/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
5. เลขคดีดำที่ อ2888/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
6. เลขคดีดำที่ อ1629/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
7. เลขคดีดำที่ อ2804/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
8. เลขคดีดำที่ อ2495/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
9. เลขคดีดำที่ อ3124/2564 วงเงินประกัน 200,000 บาท

และมีเงื่อนไขห้ามจำเลย ทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่นจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล ห้ามจำเลย เข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM ห้ามจำเลย ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 06.00น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตำรวจ สำนักงานอัยการหรือศาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งศูนย์ EM เปิดสัญญาณ ห้ามจำเลย เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ส่วนนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน) ศาลอาญาให้ประกันตัว จำนวน 8 คดี ดังนี้
1. เลขคดีดำที่ อ286/2564 วงเงินประกัน 90,000 บาท
2. เลขคดีดำที่ อ287/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 200,000 บาท
3. เลขคดีดำที่ อ2847/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 90,000 บาท
4. เลขคดีดำที่ อ2932/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
5. เลขคดีดำที่ อ2948/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 100,000 บาท
6. เลขคดีดำที่ อ1668/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
7. เลขคดีดำที่ อ2887/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 100,000 บาท
8. เลขคดีดำที่ อ3124/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 200,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเลคทรอนิกส์ EM ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตำรวจ สำนักงานอัยการหรือศาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งศูนย์ EM เปิดสัญญาณ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล แจ้ง สนง.ตรวจคนเข้าเมืองทราบ

และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ประกันตัว นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน) ในคดีหมายเลขดำที่ อ.671/2564 ตีวงเงินประกันตัว 150,00 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้ 1. ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาลในทุกด้าน ห้ามกระทำการใดอันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

กำลังโหลดความคิดเห็น