xs
xsm
sm
md
lg

คุก 8 ปี พนง.บริษัท แพดดี้ฯ ส่งถุงมือยางมือสองขายสหรัฐฯ สารภาพลดโทษจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายประยุทธ เพชรคุณ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
รองโฆษกอัยการ เผย คดีลักลอบส่งถุงยางมือสองขายสหรัฐฯ ล่าสุด ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ สั่งจำคุก 8 ปี พนักงานบริษัท แพดดี้ สารภาพลดโทษเหลือจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนกรรมการบริษัท ยังหลบหนี

วันนี้ (2 พ.ย.) นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผย ถึงความคืบหน้าคดีลักลอบส่งถุงมือยางอนามัยส่งจำหน่ายไปต่างประเทศ ว่า คดีนี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นคดีให้กับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3 พิจารณา โดยมีบริษัท แพดดี้ เดอะรูม เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 นายลุก-เฟย หยาง หยาง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 และ นายพิพัฒผล หอมจรรยา พนักงานบริษัท ผู้ต้องหาที่ 3 ข้อหาร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต, ร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอม, ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ปลอม, ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา 16,

ร่วมกันใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 16 หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 31, ร่วมกันนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนหรือของบุคคลอื่นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า, ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร
ทั้งนี้พนักงานสอบสวน ปคบ.มีความเห็นควรสั่งฟ้อง บริษัท แพดดี้ เดอะรูมฯ ผู้ต้องหาที่ 1 และ นายพิพัฒผล หอมจรรยา ผู้ต้องหาที่ 3 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนายลุก -เฟย หยาง หยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ในทุกข้อหา ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี


ต่อมาอัยการเจ้าของสำนวนและอัยการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้อง บริษัท แพดดี้ฯ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายพิพัฒผล ผู้ต้องหาที่ 3 ฐานร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต ร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ ปลอม ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ ปลอม ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา 16 ร่วมกันใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 16 หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 31 ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือ ผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563 ข้อ 1(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องถุงมือสำหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2554 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4546 (พ.ศ. 2557) ออกตามความใน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พ ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 , 83, 91 พ ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

โดยอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายลุก-เฟย หยาง หยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ทุกข้อหา ซึ่งส่งสำนวนให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่มีความเห็นแย้ง กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนและบางข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

นายประยุทธ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวต่อว่า คดีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา อัยการได้นำตัวนายพิพัฒผล ผู้ต้องหาที่ 3 ไปยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ ซึ่งนายพิพัฒผล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาจึงพิพากษาลงโทษจำคุก นายพิพัฒผล จำเลยรวม 8 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่คำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา
ส่วนนายลุก- เฟย หยางหยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจบริษัท แพดดี้ฯ นั้นขณะนี้นังหลบหนี ไม่มารายงานตัวกับพนักงานอัยการตามนัด จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามนำตัวมายื่นฟ้องศาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น