xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกศาลยุติธรรมแจงโซเชียลฯ บิดเบือนไม่ให้ประกันแกนนำคณะราษฎร พาดพิงที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงการโพสต์ข้อมูลบิดเบือน-พาดพิงศาล
โฆษกศาลยุติธรรม แจงการบิดเบือนเรื่องไม่ให้ประกันแกนนำคณะราษฎร เผยแพร่สื่อโซเชียลพาดพิงการประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เป็นความจริง ทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่างๆ

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ (30 มี.ค.) จากกรณีที่ปรากฏข้อความเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความบิดเบือนเกี่ยวกับการไม่ให้ประกันตัวแกนนำม็อบคณะราษฎร จนทำให้ประชาชนหมดศรัทธาซึ่งพาดพิงถึงการประชุมใหญ่ของศาลฎีกา

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้ชี้แจงว่า การประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะมีวาระพิจารณาอยู่ 2 ประเภท คือ ภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งในการประชุมใหญ่ที่มีการกล่าวว่าเป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นจะเป็นครั้งล่าสุดที่มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เพียงวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช.ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการและวาระอื่นเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาโดยมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกาเข้าประชุม จำนวน 245 คน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และเป็นการประชุมลับ ซึ่งไม่มีการพูดคุยหรือหารือกันเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้พิพากษาในศาลฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาๆ โดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นใดอีกทั้งสิ้น

ดังนั้น เรื่องราวตามที่มีการเผยแพรในสื่อโซเชียลจึงไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...