xs
xsm
sm
md
lg

ฟันดาบสอง! ผบ.ตร.เซ็นตั้ง กก.สอบวินัย “ผบช.ภ.2” ผบก.จันทบุรี-ตราด กราวรูด 5 เสือโรงพัก เซ่นพิษบ่อนแพร่โควิด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบ.ตร.เซ็นตั้งกรรมการสอบวินัย ผบช.ภ.2” ผบก.จันทบุรี-ตราด กราวรูดถึง 5 เสือโรงพัก ฐานปล่อยปละให้มีบ่อนแพร่เชื้อโควิด หลังย้ายมาช่วยราชการ ศปก.ตร.

วันนี้ (12 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร.ที่ 16/2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานจเรตำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ เกี่ยวกับผลการดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVD-19) ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีกรลักลอบเปิดบ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2
2. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
3. พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ภ.จว.ตราด
4. พ.ต.อ.ยอดชาย จำปาทอง ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี
5. พ.ต.ท.กฤตธัช มิลินทปาน รอง ผกก.สส.สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี
6. พ.ต.ท.สายัณห์ วันแรก รอง ผกก.ปป. สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี
7. พ.ต.ท.วิรัตน์ เทศทอง รอง ผกก.ปป. สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
8.พ.ต.ท.เสกสรรค์ ศรีเพริศ รอง ผกก.สภ.เขาสมิง จ.ตราด
9.พ.ต.ท.วสุวัช เกณิกานนท์ รอง ผกก.ปป.สภ.เขาสมิง จ.ตราด
10.พ.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี สว.สส.สภ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
11.พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นมั่น สว.สส.สภ.เขาสมิง จ.ตราด
12.พ.ต.ต.ชนินท์วิชญ์ แสงสุวรรณ สวป.สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี
13.พ.ต.ต.ประจักษ์พงษ์ ประดับ สวป.สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวนป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVD-19) จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่ชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงปลายเดือน ธ.ค. 2563 บริเวณบ่อนสนามขนไก่ หมู่บ้านหนองสีงา หมู่ 3 ต.วังใหม่ สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี, บ่อนเนินสูง ต.เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และบริเวณอู่ทำสีรถยนต์ หมู่ 6 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยลำดับที่ 1 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรากฏข้อมูลว่ามีบ่อนการพนั้นหลายแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 84 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกล่ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ8) เป็นประธานกรรมการ
2. พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผบก. กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ
3. พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ รองผบก. กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ
4. พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รองผบก. กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ
5. พ.ต.อ.ปิยะ ด้วงพิบูลย์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ
6. พ.ต.ท.ไพโรจน์ เรืองทิพย์ รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ
7. พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น
นอกจากที่ะบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.สุวิชาญ และ พล.ต.ต.เสถียร มาปฏิบัติราชการ ศปก.ตร. ต่อมาวันที่ 6 ม.ค. มีคำสั่งให้ พล.ต.ท.วีระ มาปฏิบัติการ ศปก.ตร.เช่นเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...